Skip to content

Tuần lể Thánh (1)

March 12, 2013

Vân bắt đầu tuần lễ thánh là ngày Friday

Ở đây Vân sẽ cho chúng ta thấy THE BIG PICTURE trước , rồi sau đó , mình đi sâu vào chi tiết của từng ngày một , như vậy bạn dể hiểu diễn tiến của tuần lễ quan trọng này hơn .

***

Vân nói để cho các bạn chuẩn bị “cách tính ở đây hơi phức tạp”

– Người thời xưa hay nói đúng ra trong Kinh Thánh , họ không tính giống mình .. mình tính bắt đầu là “0” .. nhưng họ tính bắt đầu là “1” .

Tỉ dụ như .. 3 ngày Chúa Jesus sống lại .. họ tính … Friday Ngài chết (1) .. Saturday (2) .. Sunday Ngài sống lại (3)

Thêm 1 tỉ dụ khác nữa … John 12:1 nói 6 ngày trước ngày Passover .. họ tính thế này .. Friday (1) .. Saturday (2)Sunday (3) .. Monday (4)Tuesday (5) .. Wednesday (6) … Thursday là ngày Passover

Vân nói trước , để bạn hiểu John 12:1 khi nói 6 ngày trước ngày Passover là ông ám chỉ ngày đang nói là Friday .. mà Vân bắt đầu nghiên cứu ở đây

***

Vân nói trước thêm 1 điều này nữa .. mình bắt đầu 1 ngày là “morning” .. nhưng trong Kinh thánh bắt đầu 1 ngày là “evening của ngày hôm trước” ..

EVENING là khoãng thời gian ở giữa NOON và SUNSET

– 1 điểm rất quan trọng nếu chúng ta muốn tìm hiểu chi tiết chuyện gì xãy ra trong ngày nào

– Nhưng vì có nhiều điều khác quan trọng hơn , nên tạm thời mình quên đi chuyện “morning – evening” , để làm cho “sự việc được đơn giản hoá đi 1 chút

***

Chúng ta cần phải phân biệt ngày SABBATH và ngày PASSOVER ..

SABBATH là mỗi Saturday (cứ 1 tuần là có 1 lần)

PASSOVER là ngày bắt đầu trong “LỊCH TÔN GIÁO” thường thường là vào THÁNG 3 HAY THÁNG 4 và kéo dài trong 7 ngày (1 năm chỉ có 1 lần)

***

Friday … theo tập quán người Jews , thì họ phải có mặt tại Jerusalem vào ngày PASSOVER , nên Chúa Jesus trên đường đi tới đó .. vào ngày Friday , Jesus đả tới Bethany là 1 nơi cách Jerusalem rất gần cho việc đi bộ (John 12:1) .. Tại đây Ngài được Mary xức dầu

Saturday .. 1 số đông người ở Bethany biết Ngài đả tới , họ ùn ùn kéo nhau đến , không phải chỉ để gặp Ngài thôi , mà họ còn tò mò muốn gặp Lazarus người đả được Jesus cho sống lại (John 12:9) .. dĩ nhiên , chúng ta biết đây là ngày SABBATH .

(2 ngày Friday & Saturday trên , Jesus còn ở tại Bethany)

Sunday … Chúa Jesus cởi con lừa (donkey) đi vào thành Jerusalem trước sự đón chào của đám đông bằng những nhánh Palm Leaves (John 12:12-13) … đây là ngày PALM SUNDAY .

Monday .. Jesus nguyền rủa cây Fig Tree … và dọn sạch Đền thờ (Mark 11:12)

Tuesday .. Khi đi ngang cây Fig Tree thì mọi người thấy nó đả chết rồi (Mark 11:20)

Jesus đi trở lại Đền thờ , tại đây những người Jews đặt câu hỏi về quyền hạn của Ngài .. Sau 1 ngày đối đầu với họ , chiều hôm đó Ngài lên Mount of Olives giãng 1 bài giãng .. trong bài giãng này , Ngài nói tiên tri “2 ngày sau Passover Ngài sẻ bị treo trên thập tự giá” (Mark 14:1) … được tính theo thế này … Thursday Passover (1) .. Friday Ngài bị chết trên thập tự giá (2)

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: