Skip to content

Tuần lể Thánh (2)

March 12, 2013

Wednesday .. Vào ngày này , Jesus quay trở lại Bethany … Sau bửa ăn tối tại nhà Simon , 1 người đàn bà không cho biết tên gì Mat 26:7 … nhưng ở John 11:2 thì cho biết bà chính là Mary đả đổ dầu thơm lên “đầu” Ngài , rồi lấy tóc mình mà chùi chân Ngài .. Sau đó Judas bỏ ra đi với ý định phản lại Jesus (Mat 26:14-16) .. Chuyện xảy ra 2 ngày trước Passover (Mat 26:2) được tính theo cách này .. Wednesday (1) .. Thursday (2) .

Thursday … Đây chính là ngày PASSOVER .. khi những con lambs bị giết làm thịt (Mark 14:12) .. Môn đồ của Ngài bắt đầu lo chuẩn bị cho THE LAST SUPPER vào chiều hôm đó , còn được gọi là PASSOVER MEAL (Mark 14:12-31)

Những sự việc sau đó xãy ra rất lẹ giống như trong nháy mắt … sau khi ăn xong , Ngài đi vào Vườn Gethsemane cầu nguyện .. và bị bắt trong đó (Mark 14:32-52) … Ngài bị dẩn tới Annas, rồi lại bị dẫn tới Caiaphas

Friday … Ngày Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá

– Khi mặt trời vừa lên 6 A.M. Ngài đả bị đưa ra trước “hội đồng trưỡng lảo”(Luke 22:66)

– Sau đó Ngài được dẫn qua Pilate .. Pilate thấy Ngài không có tội nên đẩy qua cho Vua Herod Antipas (Ngài im lặng , không hề trả lời gì với cái ông vua này)

– Ngài lại bị đưa trở về Pilate .. lần này Pilate bị đám đông Do Thái ép giết Jesus , thả tên tướng cướp giết người Barabbas

– Sau đó mấy người lính La Mã nói móc Ngài … rồi đánh đập .. xong dẫn Ngài đi tới Đồi Golgotha

– Ngài bị treo lên thập tự giá vào 9 A.M.

– Ngài chết lúc 3 P.M.

Saturday .. ngày Sabbath , mọi người đều phải nghĩ , không được làm bất kỳ 1 cái gì (Luke 23:56)

Sunday .. Sáng sớm ngày này là Jesus đả sống lại (Mark 16:2)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: