Skip to content

Tuesday (1)

March 12, 2013
 

* Cây Fig bị chết

– Đoạn Kinh Thánh … Mark 11:20-26

– Sáng sớm hôm sau , khi Chúa Jesus cùng các môn đồ đi từ Bethany tới Jerusalem .. trên đường đi , họ lại đi ngang qua cây fig , thấy nó đả chết .. Peter nói với Jesus .

– Phần trước (Mon 1) .. chúng ta đả nghiên cứu về “nghĩa bóng” câu chuyện này

– Ở đây , Chúa Jesus cho chúng ta thêm 1 bài học gì nữa ??

Mark 11:22-26Đặt đức tin vào Chúa .. nếu chúng ta tin Chúa , không hề nghi ngờ gì cả , chúng ta có thể kêu cái núi đứng dậy đi nhảy xuống biển , thì nó cũng làm .. Bất kỳ điều gì chúng ta CẦU NGUYỆN ĐỀU ĐƯỢC TRẢ LỜI NẾU CHÚNG TA CÓ ĐỨC TIN .. Bất kỳ khi nào mình CẦU NGUYỆN GÌ , HẢY THA THỨ TỘI LỖI CUẢ ANH EM MÌNH , THÌ CHA TRÊN TRỜI CŨNG SẺ THA LỔI CHO MÌNH

– Chúa có ý gì khi nói chúng ta kêu cái núi đứng dậy , nhảy xuống biển” ??? chuyện này là chuyện IMPOSSIBLE KHÔNG THỂ NÀO CÓ THỂ XÃY RA ĐƯỢC , EVEN IN YOUR WILDEST DREAM , right ??

Yes , trong đời sống chúng ta , có nhiều chuyện mà chúng ta nghĩ không có cách nào mình có thể giãi quyết được chuyện nàyi mean no way .. nhưng nếu mình đặt NIỀM TIN VÀO CHUÁ , CẦU NGUYỆN , KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ NO WAY ĐỐI VỚI CHUÁ CẢ .

Hãy nhìn chuyện David & người khỗng lồ tên Goliath … nếu David so MÌNH với NGƯỜI KHỖNG LỒ , thì David sẽ thua … nếu David so CHUÁ với NGƯỜI KHỖNG LỒ , thì người khỗng lồ sẻ thua .

Cũng vậy , KHI ĐỨNG TRƯỚC PROBLEM GÌ … NẾU MÌNH SO MÌNH VỚI PROBLEM THÌ MÌNH SẼ THUA , CHO RẰNG IMPOSSIBLE KHÔNG THỂ NÀO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC … NHƯNG NẾU MÌNH SO CHUÁ VỚI PROBLEM THÌ PROBLEM SẼ THUA

VÌ ĐỐI VỚI CHUÁ , TỰ ĐIỂN CUẢ NGÀI KHÔNG CÓ CHỮIMPOSSIBLEKHÔNG THỂ NÀO LÀM ĐƯỢC

***

Do you believe in “MIRACLES” ??

***

Ở đây Vân muốn tập trung nói về chuyện “Cầu nguyện”

Còn câu Mình phải tha thứ người khác , thì Chúa sẽ tha thứ mình … bạn có thể đọc parable này trong đoạn Kinh Thánh Matthew 18:21-35

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: