Skip to content

Chúa Jesus ra mệnh lệnh mới cho các môn đồ

March 22, 2013

Đoạn Kinh Thánh … John 13:31-35

John 13:31-32 … Khi Judas vừa bước ra để phản bội Jesus , Judas nghĩ rằng “mình đả thành công trong sự phản bội này” .. nhưng thật sự thì hoàn toàn trái ngược lại .

Jesus nói với 11 môn đồ là Ngài sẽ được vinh hiển .. và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển qua Ngài ..

Jesus đả hoàn tất mệnh lệnh Đức Chúa Trời giao cho Ngài .. nên Đức Chúa Trời sẽ ban vinh hiển này cho Ngài , và qua Ngài , Đức Chúa Trời cũng được vinh hiển … chữ “vinh hiển” ở đây được Jesus lập đi lập lại tới “5 lần” ..

Trong khi Judas thì nghĩ “mình đả chiến thắng” … nhưng thật sự ra , Chúa đả chiến thắng được Satan .. chiến thắng như thế nào ??

– Bản chất Satan là muốn chúng ta KHÔNG NGHE LỜI CHUÁ .. muốn chúng ta ĐI VÀO CON ĐƯỜNG HƯ MẤT để cuối cùng bị ném vào hoả ngục cùng với nó

Nhưng Chúa Jesus đả phá kế hoạch này của Satan .. Ngài mang tới CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI QUA CÁI CHẾT CUẢ NGÀI , ĐỂ QUA ĐÓ NHIỀU NGƯỜI SẺ ĐƯỢC CỨU

***

John 13:33 … Ngài còn cho biết “đả tới thời điểm chấm dứt 3 năm Ngài làm ministry bên cạnh các môn đồ … sau khi Ngài ra đi , cả 2 bên , người Jews và các môn đồ , sẽ cùng nhau đi kiếm Ngài , nhưng họ sẽ không tới được nơi Ngài ở

Đối với người Jews , đây là “1 lời đe doạ” , vì họ sẽ chết trong tội lỗi của họ dưới Địa Ngục

Nhưng đối với các môn đồ , thì đây là “1 lời an ủi” , vì sẽ có ngày họ gặp lại Ngài trên Thiên Đàng … John 12:26 .. John 14:3 … John 17:24

***

John 13:34-35 .. Sau những chuyện như .. các môn đồ tranh giành xem ai là QUAN TRỌNG .. rồi Jesus rửa chân cho họ & dạy họ phục vụ lẫn nhau .. bây giờ , Ngài ra mệnh lệnh là HỌ PHẢI YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ NGÀI ĐẢ YÊU THƯƠNG HỌ

Qua TÌNH YÊU THƯƠNG này , mà mọi người khi nhìn vào , biết HỌ LÀ MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI .

****

Mệnh lệnh YÊU THƯƠNG này thật ra trước đây đả có rồi Matthew 22:39 , nhưng tại sao Jesus lại cho đây là MỆNH LỆNH MỚI John 13:34-35 ??

Mới là vì 2 điểm

i. Trước đây chỉ nói YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN … nhưng bây giờ nói RIÊNG CHO NHỮNG NGƯỜI THEO CHUÁ => PHẢI YÊU THƯƠNG LẪN NHAU

ii. Trước đây cũng chỉ nói NHƯ YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH .. nhưng bây giờ nói NHƯ CHUÁ JESUS YÊU CHÚNG TA VẬY

Để khi NGƯỜI NGOÀI nhìn vào , họ biết CHÚNG TA LÀ MÔN ĐỒ CUẢ ĐẤNG CHRIST , mà HỌ TÌM TỚI CHÚA

****

Footnote:

– Đây là ý nghĩ riêng của Vân

– Vân thấy mệnh lệnh khó nhất mà Chúa giao cho chúng ta đó là “Yêu thương người khác

– Vì con người , ai cũng là tội nhân .. nên không tránh được chuyện “người khác làm mình đau lòng , hay ngược lại , mình làm người khác đau lòng”

– Yêu 1 người làm mình đau lòng , thì không phải là dễ

– Vào trong Hội Thánh , không thiếu gì cảnh , chúng ta nhìn thấy “người này làm người kia đau lòng

– Phản ứng mình sẽ như thế nào ?? Vì những người đó mà mình bỏ Chúa ??

– Nếu vì những người đó , mà mình bỏ Chúa … tới Ngày Phán Xét , gặp mặt Chúa .. Chúa hỏi “Tại sao con bỏ ta” .. Không lẽ mình nói “Con bỏ Chúa , vì anh A , chị B , anh C làm con buồn” .. Thì Chúa sẻ trả lời thế nào ?? bạn nghĩ ??

KHI TỚI NHÀ THỜ , MÌNH TỚI ĐỄ THỜ PHƯỢNG CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH TỚI ĐỄ THỜ ANH A , CHỊ B , ANH C .. Mình phải hiễu “Không ai hoàn hảo cả , chính mình cũng làm người khác buồn , thì chuyện người khác làm mình buồn , có gì đâu mà phải shocked tới mức độ bỏ Chúa ??”

Chúng ta KHÔNG NÊN BỎ CHUÁ VÌ ANH A , CHỊ B , ANH C mà để bị mắc vào sự cám dổ của Satan , vì CHUÁ ĐẢ CHIẾN THẮNG SATAN , mang lại CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CHO CHÚNG TA

Nếu cảm thấy “không thoải mái ở hội thánh này” , mình có thể đi tới hội thánh khác thờ phượng Chúa .. điều quan trọng là TẤM LÒNG , TRÁI TIM MÌNH , MAKE SURE LÀ THỜ PHƯỢNG CHUÁ ..

Chúa muốn mình thờ phượng Ngài cùng chung với hội thánh , chứ Ngài không muốn chúng ta “Ở NHÀ , NÓI RẰNG NƠI ĐÂU TÔI THỜ PHƯỢNG CHÚA CŨNG ĐƯỢC” .. thờ kiểu này , “TẤM LÒNG MÌNH LẠNH LẠI LÚC NÀO” , MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT ĐƯỢC NỮA

Ngài nói “Nơi nào , có 2-3 người nhóm lại dưới DANH NGÀI , thì Ngài sẻ ở cùng với họ” .. Mat 18:20

***

– Để cho dể hiểu , Vân cho các bạn tỉ dụ này … 1 đám người đi chung với nhau , thì người ngoài không nghĩ rằng họ sẽ vào tấn công đám người này .. nhưng nếu có 1 người nào đi lẻ loi , thì họ dể bị tấn công hơn

Nếu chúng ta cùng đi với Hội thánh , thì Satan khó vào tấn công chúng ta … nhưng nếu chúng ta ở nhà cho rằng 1 mình mình thờ Chúa , thì Satan sẻ tấn công chúng ta rất ư là dể dàng

– Nghe từ “Hội thánh” , đừng nghĩ rằng “đây toàn là Thánh nhân” … NOPE NOPE NOPE … “Hội thánh” là “1 nhóm tội nhân , biết mình cần có Đấng Cứu Thế

Một khi biết họ là “1 nhóm tội nhân tính luôn cả mình trong đó” .. thì đừng bao giờ trông đợi “HỌ HOÀN TOÀN THÁNH THIỆN” … NOPE NOPE NOPE

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: