Skip to content

Tại 1 thời điểm không ai còn có thể quay ngược trở lại được

March 22, 2013

Đoạn Kinh Thánh .. John 13:21-30

– Ở John 13:2 .. Lòng THAM LAM của Judas đả tạo cơ hội cho Satan bước vào điều khiển những gì Judas sắp làm

– 1 bài học cho chúng ta “Khi chúng ta CHỐNG LẠI TÌNH YÊU CUẢ CHÚA , cơ hội này sẻ dẩn Satan bước vào đời sống chúng ta , hướng dẩn chúng ta đi tới CON ĐƯỜNG SAI LẦM HUỸ HOẠI

****

– Mặc dù đả biết trước Judas rồi sẽ phản bội Jesus , nhưng Lòng Ngài cũng ray rứt khi giờ điểm gần đến.

– Judas che dấu sự phãn bội của mình kín đáo tới mức độ không 1 môn đồ nào nhìn thấy được , mặc dù đả có lần Jesus nói “mông lung” nhưng cũng không ai để ý tới chuyện này .. Mat 26:25

– Sách John hay đề cập tới 1 nhân vật bí mật “Người mà Ngài yêu” .. đây chính là tác giả của cuốn sách này “John” .. John 13:23

– Simon ra dấu kêu John hỏi Jesus xem Ngài đang ám chỉ ai khi Ngài đề cập tới “Kẻ phãn bội” .. Ngài cho John biết chính là người mà Ngài sắp cho cái bánh này … “đây là 1 cái bánh ngon nhất , dành riêng cho người khách danh dự của bữa tiệc” .. và “Jesus trao cái bánh đó cho Judas” .

– Judas nhận cái bánh ăn , mà không 1 chút gì hối hận về việc mình sắp làm , không hề có 1 chút remorse hay bị lương tâm cắn rứt gì cả

– Jesus kêu Judas hảy đứng lên và đi làm những gì mà ông cần phải làm (các môn đồ khác cũng vẫn còn ngây thơ , vì Judas giữ túi tiền , nên họ nghĩ là Ngài kêu Judas đi lấy tiền mua sắm , hay cho người nghèo gì đó đi)

*****

Tại thời điểm này … cả Jesus và Judas ở vào “1 hoàn cảnh mà không thể nào xoay đầu lại để làm khác đi được nữa

* Jesus chuẩn bị để bước tới Thập Tự Giá

* Judas thì chuẩn bị để đi phản Ngài .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: