Skip to content

Thursday – Passover (1)

March 22, 2013

Đoạn Kinh Thánh … Mat 26:17-35 … Mark 14:12-31 … Luke 22:7-38

Vào ngày đầu tiên của THE FESTIVAL OF THIN BREAD , trong khi mấy con PASSOVER LAMBS đang bị giết đi , thì Jesus kêu 2 môn đồ PETER & JOHN đi vào phố , gặp 1 người đang xách nước , theo ông ta về tới nhà , rồi nói “Thầy chúng tôi muốn biết xem ông có cái phòng nào mà chúng tôi có thể dọn Passover meal để thầy cùng ăn với các môn đồ” .. Ông sẽ dẩn các ngươi lên lầu , trên đó có 1 cái phòng rộng sẳn sàng bàn ghế , thì các ngươi có thể chuẩn bị PASSOVER MEAL ở đó

****

Chiều hôm đó , khi Ngài đang ngồi ăn cùng các môn đồ , Ngài nói 1 người trong các ngươi sẻ phản ta

Điều này làm ai cũng buồn , từng người một hỏi Ngài “Không phải Thầy đang nói con phải không?”

Ngài nói Mặc dù Kinh Thánh đả nói trước là ta sẻ bị 1 trong các ngươi đang ngồi đâyăn uống cùng tanộp ta cho kẻ thù , nhưng tốt hơn hết , người đó không nên được sanh trên cỏi đời này

Tới phiên Judas hỏi “Không phải Thầy đang nói con phải không ?”

Jesus trả lời Đó là lời do chính ngươi nói

****

Khi đương ăn , Đức Chúa Jesus lấy bánh , tạ ơn , rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng “Hãy lấy ăn đi , này là THÂN THỂ TA

Ngài lại lấy chén , tạ ơn , rồi đưa cho các môn đồ mà rằng “Hết thảy hãy uống đi , vì này là HUYẾT TA , HUYẾT CUẢ SỰ GIAO ƯỚC ĐẢ ĐỔ RA CHO NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI … Ta phán cùng các ngươi , từ rày về sau , ta không uống trái nho này nữa , CHO ĐẾN NGÀY MÀ TA SẼ UỐNG TRÁI NHO MỚI CÙNG CÁC NGƯƠI Ở TRONG NƯỚC CUẢ CHA TA => “Khi Chúa Jesus gặp chúng ta , cùng ăn mừng trên Thiên Đàng

Sau đó họ cùng nhau hát Thánh Ca .. xong rồi đi lên núi MOUNT OF OLIVES

****

Jesus nói Ngay tối nay , tất cả các ngươi sẽ CHỐI BỎ TA như trong Lời Kinh Thánh đả nói .. Ta sẽ đánh ngã gục người chăn chiên , để đàn chiên sẽ bị tản mác khắp mọi nơinhưng sau khi sống dậy , ta sẽ đi tới GALILEE trước các ngươi”

Peter nói “cho dù ai chối bỏ Thầy đi chăng nữa , chứ con thì không bao giờ làm chuyện đó”

Jesus nói “Ta bảo đảm với ngươi .. trước khi gà gáy sáng nay được 2 lần , thì ngươi đả chối ta hết 3 lần rồi”

Peter và các môn đồ khác đều hứa .. sẽ không một ai chối bỏ Ngài cả .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: