Skip to content

Thursday – Passover (2)

March 22, 2013
Ở phần 1 , Vân kể lại những chuyện được đề cập trong 3 sách đầu tiên của Tân Ước . Phần chi tiết có thể khác nhau 1 chút , tỉ dụ như

Peter & John , thì “không được nói” trong Matthew , nhưng “nói 2 người” trong Mark , và “nói tên của cả 2” trong Luke .

– Trước khi gà gáy 2 lần , thì Peter đả chối Chúa được 3 lần , chỉ được nói trong Mark , chứ không được nói trong các sách khác .

Như Vân đả nói trước đây , 4 sách này chụp lại “thời gian Jesus ở trần gian từ 4 góc cạnh khác nhau” .. nếu nhìn chỉ 1 sách thì ta sẻ thiếu góc này góc kia .. nên chúng ta phải nhìn cả 4 cuốn sách thì chúng ta mới có được 1 bức hình TRỌN VẸN

***

Ở phần 2 , Vân sẻ nêu ra những điểm riêng biệt , mà chỉ nói ở sách Luke .. để chúng ta có được 1 cái nhìn trọn vẹn “những gì mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy”

Luke 22:24-30 … Các môn đồ tranh cải xem Ai là người quan trọng nhất .. Jesus cho họ thấy 2 điểm ..

i. Ngài là “quan trọng” , mà Ngài còn phải tới “phục vụ” họ .. vậy họ phải học giống Ngài , “phục vụ người khác” , chứ không phải “coi mình quan trọng , rồi chờ người khác phục vụ mình”

ii. Họ đả ở bên cạnh Ngài trong thời gian đau khổ qua .. Ngài sẽ cho họ quyền cai trị 12 chi phái Israel , cũng giống như Đức Chúa Trời đả cho Ngài quyền cai trị , họ sẽ được ở bên cạnh Ngài .

***

Luke 9:1-6 .. Jesus gởi 12 sứ đồ đi ra “làm phép lạ & nói về Ngài” .. Ngài dặn họ “không mang theo bất kỳ 1 cái gì cả , vì người ta sẻ chào đón , cung cấp cho họ”

Luke 10:1-12 .. cũng giống như trước đây , nhưng lần này Ngài gởi ra 72 tín đồ .. cũng dặn họ “không mang theo bất kỳ 1 cái gì cả , vì người ta sẽ chào đón , cung cấp cho họ”

Luke 22:35-38 … Lần này , thì sự việc khác đi .. Ngài gởi họ đi , nhưng dặn họ phải mang theo tiền , vật dụng cá nhân , đi mua vũ khí …. VÌ SAO ?

Vì thời điểm này đả KHÁC RỒI … ngày xưa , mọi người còn tiếp nhận Ngài , nên họ tiếp nhận & cung cấp cho những người mà Ngài gởi đi .. bây giờ , họ không còn tiếp nhận Ngài nữa , nên mấy người này phải mang theo “tiền & vật dụng cá nhân” để tự có mà xài .

– Còn về VŨ KHÍ , thì thế nào ?? mình phải nghiên cứu những gì được nói trong đoạn Kinh Thánh này thì mới hiểu được

i. Sau khi dặn họ mua vũ khí (Luke 22:36) , thì Ngài nói để theo đúng như Lời tiên tri .. họ bắt Ngài như 1 tên tội phạm (Luke 22:37) => Ngài phải có vũ khí trong tay , thì mới giống “họ bắt Ngài như 1 tên tội phạm” được chứ .

ii. Các sứ đồ nói có 2 vũ khí ở đây & Ngài nói thế là đủ rồi (Luke 22:38) => đủ để làm cho Ngài giống tội phạm thôi , chứ nếu nói lấy 2 vũ khí này mà chống lại những người bắt Ngài , thì 2 cái không thể nào gọi là đủ rồi được => Ngài không hề có ý định dùng “2 vũ khí này để chống lại” , chính vì vậy khi Peter dùng nó để chém tai 1 người lính , thì Ngài quở Peter , và chữa lành người lính

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: