Skip to content

Tuesday (2)

March 22, 2013

* Dọn sạch đền thờ … Ngài bị hỏi “Lấy QUYỀN HẠN GÌ mà Ngài dám làm những chuyện này

– Đoạn Kinh Thánh … Mark 11:6 (chuyện xảy ra vào Monday) .. Mark 11:27-33 (dẩn tới chuyện xảy ra vào Tuesday)

– Vào Monday … Ngài không những chỉ lật đổ bàn của những người “làm ăn , buôn bán” trong đền thờ thôi .. mà Ngài còn làm “1 chuyện mà không ai có thể tưỡng tượng được là Ngài dám làm” .. chuyện gì mà “kinh khũng , khiếp đảm đến thế ??” .. chuyện này chỉ có 1 mình sách Mark ghi lại mà thôi .

Mark 11:6trong khi những ông priests đang tiến hành công việc của họ về “của lễ dâng” .. thì Ngài ngăn chặn lại , không cho họ tiếp tục nữa .

Hành động của Jesus như vậy rất là nguy hiễm , ai cũng shocked khi thấy Ngài dám làm điều này .. vì dựa vào Luật Moses , đây là công việc Chúa dành riêng cho dòng dỏi Levi . Là “thầy tế lễ” nên họ đóng 1 vai trò rất rất rất ư là quan trọng trong đất nước này .

– Vào TuesdayMark 11:27-33 .. những người này bước tới “hỏi tội Ngài 1 cách hằn họcQUYỀN HẠN GÌ MÀ NGÀI ĐI LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY

Họ không phải là những người bình thường , nhưng là những nhân vật được coi như “quan trọng trong những nhân vật quan trọng” , họ là những thầy tế lễ dạy luật pháp Moses .

Để đối đáp với sự hằn học của họ , Ngài trả lời 1 cách rất bình tĩnh , thứ nhất thử coi họ “tự tin tới mức độ nào” , thứ nhì đặt họ vào vị trí “trả lời đằng nào thì cũng bị chết

Mark 11:29-30 …. Đức Chúa Jesus phán rằng .. Ta cũng hỏi các ngươi 1 câu .. HÃY TRẢ LỜI CHO TA , THÌ TA SẼ NÓI CHO CÁC NGƯƠI BIẾT TA LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ BỞI QUYỀN PHÉP NÀO .. PHÉP BÁP TÊM CUẢ GIĂNG (JOHN THE BAPTIST) ĐẾN BỞI TRÊN TRỜI HAY LÀ BỞI NGƯỜI TA .. HÃY TRẢ LỜI CHO TA ĐI

****

Vấn đề đặt ra ở đây , Jesus hỏi về PHÉP BÁP TÊM CUẢ GIĂNG chứ Ngài không hỏi về BẢN THÂN GIĂNG .. HAY MINISTRY CUẢ GIĂNG .. tại sao Ngài lại chọn đề tài này ra hỏi ??

1. Những ông thầy tế lễ này cũng có phép báp têm nữa , chứ không phải là không .. nhưng sự khác biệt giữa họ và John The Baptist là “họ làm bên trong đền thờ vs. John làm ở sông Jordan

2. Chúng ta thấy được .. thứ nhất , John The Baptist không phải là người Levi như họ … thứ hai , John làm ở Jordan River chứ không phải làm bên trong đền thờ giống như họ .. chính vì 2 SỰ KHÁC BIỆT NÀY , người ta mới mọc lên những câu hỏi “LẤY QUYỀN GÌ MÀ GIĂNG LẠI LÀM CHUYỆN NÀY ?”

Jesus hỏi họ CHUYỆN JOHN LÀM , LÀ QUYỀN TỪ CON NGƯỜI ,HAY QUYỀN TỪ ĐỨC CHUÁ TRỜI ?” … Ngài hỏi rất ngắn gọn … Khi làm chuyện gì , chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời ?? hay làm vui lòng Con Người ??”

3. Từ cách thảo luận của họ , chúng ta biết được họ nhìn thấy cái chiêu “tiến thoái lưỡng nan” của Jesus .. họ biết rằng “trả lời cách nào , thì họ cũng chết” .. nếu nói “từ Đức Chúa Trời” thì Ngài sẽ hỏi “vậy sao không tin vào John The Baptist ?” .. nhưng nếu nói “từ Con Người” thì sẽ bị quần chúng chung quanh chống đối , nhào vào làm thịt họ .

4. Nên họ trả lời huề vốn “Chúng tôi không biết” … Jesus cũng trả lời lại “Không biết , thì tôi cũng không trả lời mấy ông” … Nhưng Ngài không dừng ở đó , mà tiếp tục lật tẩy bộ mặt dối trá của họ … cách trả lời của họ cho thấy “họ không cần biết tới CHUÁ , họ chỉ cần làm những gì cho NGƯỜI CHUNG QUANH HỌ vui lòng mà thôi

5. Bước kế Ngài tấn công họ qua việc nói lên SỰ SỤP ĐỔ CUẢ HỌ .. Ngài mượn Isaiah Chapter 5 để nói đoạn Mark 12:1- 12 .. Vừa nghe câu chuyện này , họ biết liền Ngài đang ám chỉ họ ..

Chúng ta phải nhìn thấy được Ngài rất can đảm khi dám đem những chuyện này ra , cho mọi người nhìn thấy được NHỮNG GÌ HỌ ĐANG LÀM

Và cũng là 1 cách gián tiếp , Ngài trả lời câu hỏi của họ NGÀI CÓ QUYỀN LÀM CHUYỆN NÀY .. VÌ SAO ?? VÌ NGÀI LÀ CON MỘT CUẢ CHỦ VƯỜN NHO , SẼ THỪA KẾ VƯỜN NHO .. TRƯỚC ĐÂY , HỌ ĐÃ GIẾT NHỮNG ĐẤNG TIÊN TRI , BÂY GIỜ CHỦ VƯỜN NHO SAI CON MỘT TỚI , VÀ HỌ CŨNG TÌM CÁCH GIẾT CON MỘT NÀY .. ĐỂ RỒI SAU ĐÓ , NHẬN SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CHỦ VƯỜN NHO

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: