Skip to content

Sự chia tay của Thầy Trò làm các môn đồ bối rối

March 24, 2013

Câu Kinh Thánh … John 14:1

Có 2 phần chánh trong câu Kinh Thánh này

1. Lòng các ngươi “CHỚ HỀ BỐI RỐI

– Trong cuộc sống, chúng ta gặp phải nhiều chuyện bối rối như “thất nghiệp , bịnh tật , chiến tranh , cướp bóc , gia đình , bạn bè , học hành”

– Nếu hiểu được những chuyện này , thì chúng ta cũng hiểu được hoàn cảnh của các môn đồ ở thời điểm này .. 3 năm gần gủi với Jesus .. đùng 1 cái , Ngài nói tới chuyện “phản bội , chia tay” .. làm sao mà họ không bối rối cho được khi đứng trước chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho họ khi không có Jesus bên cạnh

– Vài giờ trước khi Ngài bước lên thập tự giá , Jesus đả ra mệnh lệnh này với các môn đồ CHỚ HỀ BỐI RỐI .. nhưng Ngài không chấm hết ở đó .. câu sau Ngài nói …

***

2. Hãy “TIN ĐỨC CHUÁ TRỜI” và hãy “TIN TA NỮA

– Yes , Ngài đòi hỏi họ phải có ĐỨC TIN

– Thêm 1 cái nữa , chúng ta thấy Ngài xếp hàng Ngài ngang với Đức Chúa Trời

– Ngài biết có nhiều người đả làm môn đồ rồi .. họ dể dàng tin vào CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI … nhưng họ lại không dễ dàng tin vào NGÀI Ở CÙNG HỌ TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

Họ TIN Chúa CHO HỌ SỰ CỨU RỒI ĐƯỢC SỐNG TRONG THIÊN ĐÀNG , nhưng Chúa có GIÚP HỌ TRONG NHỮNG KHÓ KHĂN HẰNG NGÀY KHÔNG ??

Chính vì SỰ THIẾU SÓT NÀY mà họ có những nổi lo không cần thiết

****

Bởi vậy , Jesus mới nói cho họ biết …

– NGƯƠI PHẢI TIN … Ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi

– NGUƠI PHẢI TIN … Ta sẽ không ngừng cầu nguyện cho ngươi

– NGƯƠI PHẢI TIN … Ta sẽ luôn luôn thương xót ngươi

– NGƯƠI PHẢI TIN … Ta sẽ ban Đức Thánh Linh tới an ủi các ngươi

****

Tiếng anh có câu BELIEVING LEADS TO SEEING => Khi mình CÓ ĐỨC TIN thì mình sẽ NHÌN THẤY ĐƯỢC PHÉP NHIỆM MẦU CUẢ CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH

Khi ĐẢ THẤY ĐƯỢC RỒI .. thì phần tiếp theo sau đó là MÌNH TẠ ƠN VỀ NHỮNG PHÉP NHIỆM MẦU NGÀI ĐẢ LÀM TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: