Skip to content

300 Truyện Hay

March 26, 2013

269. MANG GIÒNG MÁU CHÚA CỨU THẾ

Mới đây có 2 người Pháp viết một quyển sách về những người thuộc dòng họ quý tộc của Pháp. Sau 15 năm thu thập, tìm kiếm, hai người này liệt kê ra 28.000 người có tên họ thuộc hoàng gia Pháp.

Nhưng khi nghiên cứu kỹ, hai người cho biết thật ra chỉ có 4.057 người thật sự mang giòng máu của dòng dõi quý tộc mà thôi. Còn lại chỉ có tên, chứ không có máu quý tộc trong người.

**

Chúng ta là Cơ đốc nhân thuộc dòng họ hoàng gia thiên đàng, song thật sự chúng ta có mang giòng máu của Chúa Cứu Thế Giêsu không?

“Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng .. cũng như chính mình Chúa ở trong sự sáng … thì chúng ta giao thông cùng Ngài … và huyết của Đức Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng I:7).

Tức khắc chúng ta có giòng máu Chúa Cứu Thế tràn ngập trong từng mạch máu, chảy khắp châu thân, linh hồn mình.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: