Skip to content

Ta là ĐƯỜNG ĐI , LẼ THẬT & SỰ SỐNG (2)

March 26, 2013

John 14:8 .. bây giờ tới phiên Philip nhảy vào nói với Jesus “Thưa Thầy , cho chúng tôi THẤY được CHA , như vậy chúng tôi sẽ TIN

Trong khi Jesus vừa nói với các môn đồ (14:7) “Thấy được TA tức là đả thấy được CHA” .. nhưng con người vẩn chưa thoả mãn .. họ muốn NHÌN THẤY được CHA ràng ràng , thì họ MỚI TIN

Philip là người “PHẢI THẤY ĐƯỢC MỚI TIN” .. nhưng Philip không biết rằng “CHƯA AI THẤY ĐƯỢC GOD THE FATHER” .. mà thấy được rồi , tức là chết Exodus 33:20 ..

Chính vì “BẢN CHẤT MUỐN THẤY ĐƯỢC GOD CUẢ CON NGƯỜI , KHIẾN CON NGƯỜI ĐI TỚI THỜ HÌNH TƯỢNG , THỜ 1 CÁI GÌ MÀ HỌ CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC

***

John 14:9-11 … Dù vậy , Jesus vẫn kiên nhẩn trả lời Philip “Ta ở với ngươi bấy lâu nay mà ngươi vẩn chưa biết Ta .. HỂ AI THẤY ĐƯỢC TA TỨC LÀ ĐẢ THẤY ĐƯỢC CHAVÌ TA Ở TRONG CHA , VÀ CHA Ở TRONG TA … NHỮNG GÌ TA NÓI RA , KHÔNG PHẢI TỚI TỪ TA , MÀ TỚI TỪ CHA .. HẢY TIN ĐIỀU ĐÓ , CÒN NẾU KHÔNG TIN ĐƯỢC , THÌ HÃY NHÌN VÀO NHỮNG PHÉP NHIỆM MẦU MÀ TA ĐẢ LÀM”

Jesus muốn các môn đồ TIN VÀO “LỜI NGÀI NÓI” .. CÒN NẾU KHÔNG TIN VÀO LỜI ĐƯỢC , THÌ HÃY TIN VÀO “NHỮNG HÀNH ĐỘNG MIRACLES MÀ NGÀI ĐẢ LÀM”

***

John 14:12 … Để kết thúc , John viết 1 câu mà Jesus “khuyến khích , an ũi” các môn đồ là “HỌ SẼ LÀM ĐƯỢC MIRACLES CÒN HƠN CẢ NGÀI NỮA , VÌ NGÀI TRỞ LẠI CÙNG VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI … câu này không phải nói “họ sẽ hoá nước thành rượu giỏi hơn Ngài , hay bẻ bánh cho 5000 người ăn giỏi hơn Ngài , hay khiến người chết sống lại giỏi hơn Ngài”

Chúng ta thử tìm hiểu chữ HƠN ở đây có nghĩa gì ?

– 3 năm giãng đạo của Jesus chỉ bị giới hạn ở Palestine thôi … nhưng qua “Hội Thánh” , sự giảng đạo (ministry) của họ sẽ đi ra khắp toàn thế giới .. Acts 1:8

– Nếu chúng ta nghiên cứu phần đầu của cuốn sách Acts (Công vụ của các sứ đồ) thì chúng ta sẽ thấy .. 1 ngày của họ mang lại “nhiều người tin” còn hơn cả 3 năm giãng đạo của Chúa

Sự việc này không phải vì QUYỀN PHÉP CUẢ HỌ mà là vì QUYỀN PHÉP CUẢ CHUÁ JESUS .. SAU KHI TRỞ VỀ TRỜI , NGÀI GỞI ĐỨC THÁNH LINH TỚI CHO HỌ .. CHÍNH QUA ĐỨC THÁNH LINH , MÀ HỌ CÓ THỂ ĐEM NHIỀU NHIỀU NHIỀU NGƯỜI QUAY TRỞ VỀ VỚI CHUÁ”

Điều này mang lại sự an ủi cho chúng ta .. KHÔNG CẦN BIẾT BAO NHIÊU KHÓ KHĂN “CÁ NHÂN MÌNH” GẶP PHẢI TRONG VIỆC RAO GIÃNG LỜI CHUÁ .. KINGDOM CUẢ NGÀI VẨN TIẾP TỤC MỞ MỞ MỞ RỘNG RA “QUA HỘI THÁNH DƯỚI QUYỀN PHÉP CUẢ ĐỨC THÁNH LINH”Cám ơn Chúa , Ngợi Khen Ngài Mãi Mãi

***

John 14:13-14 … Jesus kết luận “KHI CÁC NGƯƠI CẦU NGUYỆN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRONG DANH TA , TA SẼ LÀM , ĐỂ CHA ĐƯỢC VINH HIỂN QUA CON”

Chúng ta hãy cẩn thận câu Kinh Thánh này .

Chúng ta biết câu chuyện “Aladdin và cây đèn thần” chứ gì ??

Genie làm bất cứ điều gì mà Aladdin muốn , không cần biết điều đó là điều gì

Nhưng Chúa Jesus không phải là Genie của chúng ta … NOPE NOPE NOPE

2 điều mà chúng ta phải hiểu ở đây là “nhìn xem hoàn cảnh nào mà Jesus nói câu này” (context)

i. Jesus đang nói đề tài GIÃNG ĐAỌ , chứ không phải đề tài “Cá nhân nào ao ước có được 1 thứ gì”

ii. Khi Ngài nói XIN TRONG DANH TA , không phải là mình nói “con muốn cái này.. nhân danh Chúa Jesus Christ .. amen” .. mà là NHỮNG GÌ CON MUỐN LÀ ĐI THEO Ý CHUÁ … NHÂN DANH CHUÁ JESUS CHRIST .. AMEN

bạn thấy sự khác biệt ở đây không ??

– khi mình “NHÂN DANH CHUÁ JESUS CHRIST AMEN” .. là “ĐIỀU CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH PHẢI HOÀ VỚI Ý CHÚA ..

– chứ không phải “NHÂN DANH CHUÁ JESUS CHRIST AMEN” .. rồi “ĐIỀU CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH LÀ CHỐNG NGƯỢC VỚI Ý CHUÁthì sai bét , hỏng hết

thêm 1 điều mình đừng quên ở đây … suy nghĩ mấy chữ “ĐỂ CHA ĐƯỢC VINH HIỂN QUA CON”

điều mình cầu nguyện cũng phải để CHUÁ ĐƯỢC VINH HIỂN … chứ không phải để MÌNH ĐƯỢC VINH HIỂN … đâu nha

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: