Skip to content

“SỰ KIỆN” xãy ra vào “TUẦN LỄ THÁNH”

March 28, 2013

Gần tới ngày PASSOVER , “ĐÁM ĐÔNG NGƯỜI DO THÁI + LÍNH LA MÔ bắt đầu đổ dồn về Jerusalem

Vân bắt đầu “TRƯỚC NGÀY PALM SUNDAY” , Kinh Thánh không nói rỏ ngày nào , nhưng “TẠI BETHANY , CHUÁ JESUS ĐẢ KHIẾN LAZARUS SỐNG LẠI TRƯỚC SỰ CHỨNG GIÁM CUẢ ĐÁM ĐÔNG” … John 11 .. Sự kiện này làm TIẾNG TĂM JESUS CÀNG NỔI LÊN NHƯ CỒN .. Khiến nhiều người ganh ghét , muốn giết Lazarus .. John 12:10

Tại thời điểm này , dư luận xôn xao bàn cải về JESUS .. bây giờ chúng ta bắt đầu tóm tắt những sự kiện gì xãy ra trong “TUẦN LỄ THÁNH” này

***

1. PALM SUNDAY … Chúa Jesus kêu môn đồ đem tới cho Ngài 2 con donkeys (mẹ và con) .. Ngài cởi trên “donkey con” .. “donkey mẹ” đi bên cạnh , để make sure “đám đông không làm con mình hoãng sợ” .. Ngài tiến vào Jerusalem như là 1 VỊ VUA KHIÊM NHƯỜNG , 1 ĐẤNG MESSIAH .. đám đông chào đón Ngài bằng “những nhánh Palm Branches” .. và tung hô “Ngài là Đấng được Chúa trên trời gởi xuống ngồi trên Ngai David” …Mat 21:1-11 .. Mark 1:1-11 .. Luke 19:28-38 .. John 12:12-19

– Chúa Jesus tiến vào Jerusalem là để chuẫn bị “LÊN THẬP TỰ GIÁ”

– Trong khi đám đông thì nghĩ Ngài tiến vào để làm “VUA CUẢ HỌ , GIÚP HỌ LẬT ĐỔ LA MÔ

***

2. MONDAY … Ngài và các môn đồ ở BETHANY (chứ không phải ở Jerusalem) .. Vào ngày này , Ngài làm 2 chuyện “CÓ Ý NGHĨA QUỞ TRÁCH PHẤN TÂM LINH CUẢ JERUSALEM .. là Ngài quở “CÂY FIG TREE VÌ NÓ KHÔNG CÓ TRÁI” … và “LẬT ĐỔ BÀN CUẢ NHỮNG NGƯỜI LÀM ĂN BUÔN BÁN TẠI ĐỀN THỜ” .. Mat 21:12-22 .. Mark 11:12-24 .. Luke 19:45-48 … John 2:13-22

***

3. TUESDAY … Khi Ngài và các môn đồ đi ngang cây Fig , thì nó đả chết rồi .. Về chuyện trong Đền thờ , thì những người lãnh đạo tôn giáo tới hỏi tội Ngài “LẤY QUYỀN GÌ MÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY” .. thì Ngài hỏi ngược lại họ “JOHN THE BAPTIST LẤY QUYỀN GÌ MÀ LÀM BÁP TÊM CHO NGƯỜI TA” .. họ không dám trả lời , vì nói đàng nào thì cũng chết , 1 là chết với đám đông , 2 là chết với Ngài .. thấy vậy , Ngài cũng không trả lời câu hỏi của họ … Mat 21:23-27 … Mark 11:27-33 … Luke 20:1-8

***

4. WEDNESDAY … NGÀI ĐƯỢC XỨC DẦU TẠI BETHANY .. Judas tham lam , muốn đem dầu đi bán để lấy tiền .. nhưng thấy coi bộ không được , nên bắt đầu tìm âm mưu bán Ngài với giá 30 đồng bạc silver … Mark 14:3-11

***

5. THURSDAY … là Ngày Passover .. Ngài kêu Peter và John đi dọn PASSOVER MEAL cho Ngài .. cũng vào ngày này , NGÀI RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỒ , và Ngài khuyên họ đừng bối rối trước chuyện THẦY TRÒ XA NHAU , Ngài hứa sẻ BAN CHO HỌ ĐỨC THÁNH LINH … và còn nhiều lời dặn dò nữa … John 13-16 … Mat 26:17-30 … Mark 14:12-26 .. Luke 22:7-30

Sau bữa ăn , Ngài cùng các môn đồ đi ra ngôi VƯỜN GETHSEMANE cầu nguyện .. có vài người cho rằng “NGÀI SỢ CHẾT” ở đây .. Vân sẽ đi sâu vào chi tiết sau này .. có 2 điểm Vân tóm tắt ở đây .. Mat 26:36-46 .. Mark 14:32-42 .. Luke 22:39-46

i. Jesus không hề thay đổi ý định “đi tới thập tự” .. Ngài bao giờ cũng tuân theo những gì Đức Chúa Trời muốn .. NGUYỆN Ý CHA ĐƯỢC NÊN , CHỨ KHÔNG PHẢI Ý CON .

ii. Jesus muốn hỏi Đức Chúa Trời “có cách nào khác , để con người nhận được SỰ CỨU RỔI không ?” .. dĩ nhiên , chúng ta biết được “KHÔNG CÓ 1 CON ĐƯỜNG CỨU RỔI NÀO KHÁC NGOÀI CÁI CHẾT CUẢ JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI”

Cũng tối Thursday này , Jesus bị bắt tại VƯỜN GETHSEMANE … Ngài bị đem tới xữ tạm thời ở 2 chổ …

i. Đi tới Annas .. John 18:12-14, 19-23

ii. Đi tới CaiaphasMat 26:57, 59-68 … Mark 14:53, 55-65 .. Luke 22:54, 63-65 .. John 18:24

***

6. GOOD FRIDAY … Ngài bị tiếp tục đem tới xử ở

iii. Đi tới Toà Công LuậnMat 27:1 .. Mark 15:1 .. Luke 22:66-71

iv. Đi tới PilateMat 27:2, 11-14 .. Mark 15:1b-5 .. Luke 23:1-5 .. John 18:28-38

v. Đi tới HerodLuke 23:6-12

vi. Trở về PilateMat 27:15-23 .. Mark 15:6-14 .. Luke 23:13-22 .. John 18:39-19:6

vii. Đám đông chống lại Ngài và chính họ lên án .. Mat 27:24-31 .. Mark 15:15-20 .. Luke 23:23-25 .. John 19:7-16

– Đám đông kêu Pilate thả Barabbas (là 1 tên cướp giết người) , nhưng treo Jesus lên Thập Tự Giá .. Mat 27:15-26 … Mark 15:6-15 … Luke 23:13-26 … John 18:39 – 19:16

– Jesus bị họ đánh đập tàn nhẫn .. John 19:1

– Họ bắt Jesus vác Thập Tự Giá của Ngài đi tới ĐỒI GOLGOTHA .. trên đường đi họ tiếp tục đánh Ngài .. tới 1 lúc nào đó , Ngài đi không nổi nữa , họ bắt Simon vác Thập Tự Giá thay cho Ngài … Mat 27:31-44 … Mark 15:22-32 … Luke 23:27-43 … John 19:17-27

– Tới ĐỒI GOLGOTHA , Ngài bị treo giữa 2 tên cướp , 1 người xin được Ngài cứu , còn 1 người thì lại sĩ vả Ngài .. Ngài hứa sẻ mang người được cứu theo Ngài vào “PARADISE” .. Mat 27:38 … Mark 15:27-28 … Luke 23:32-43 … John 19:18

9AM Ngài bị treo trên Thập Tự GiáMark 15:25

12PM bầu trời tối sầmMark 15:33

3PM thì Ngài chết cho TỘI LỖI CHÚNG TAMark 15:33

– Chiều tối hôm đó , Joseph xin được đem Ngài xuống , để chôn vào “1 cái mộ thuộc về gia đình của ông , nhưng chưa được xài qua” … Mat 27:57-61 … Mark 15:42-47 .. Luke 23:50-56 … John 19:38-42

– Các thầy tế lễ kêu lính canh gác mộ Ngài , để không ai vào ăn cắp xác Ngài , rồi nói “Ngài Sống Lại” được … Mat 27:57-61 … Mark 15:42-47 .. Luke 23:50-56 … John 19:38-42

***

7. SATURDAY … ngày Sabbath , mọi chuyện có vẻ im lặng trong ngày này

***

8. EASTER SUNDAY .. SÁNG SỚM , những người đàn bà họp nhau lại , đem “đồ thơm” tới dự tính ướp xác Ngài .. trên đường đi , họ thắc mắc không biết làm sao để lăn cục đá chận cửa mộ .. nhưng không ngờ , khi tới , thì cục đá đả được lăn ra trước rồi .. họ bước vào , thì KHÔNG CÒN THẤY XÁC NGÀI NỮA … Mat 28:1-10 … Mark 16:1-8 … Luke 24:1-12 … John 20:1-10

Footnotes:

– Ở đây Vân chỉ nói tóm tắt những chi tiết quan trọng thôi

– Nếu các bạn có muốn tìm hiểu sâu vào , thì xin đọc những bài Vân viết “vòng vòng , trước sau của bài này”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: