Skip to content

GOOD FRIDAY

March 29, 2013

Jesus chết cho TỘI LỖI CHÚNG TA trên THẬP TỰ GIÁ

Để chúng ta có thể LÀM HOÀ VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI & TRỞ THÀNH CON CUẢ NGÀI .. QUA SỰ HY SINH CUẢ ĐẤNG CHRIST

Điều này chỉ đúng cho những người :

1. Xưng tội mình trước mặt Chúa

2. Nhận Chúa Jesus là “CHUÁ CỨU THẾ CUẢ ĐỜI MÌNH”

3. Được TÁI SINH , tức là “không còn sống cho sự thoả mãn của cá nhân mình nữa” , mà quyết định “TRƯỚC KHI LÀM 1 VIỆC GÌ , 24/7 , SUY NGHĨ ĐIỀU MÌNH LÀM CÓ ĐƯỢC ĐẸP Ý CHUÁ KHÔNG

HAPPY GOOD FRIDAY

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: