Skip to content

“THÔNG ĐIỆP” của Good Friday & Sunday Easter

March 29, 2013

Khi “CON NGƯỜI VỪA PHẠM TỘI ĐẦU TIÊNKHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHUÁ TRỜI .. thì Ngài mở ra CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO CON NGƯỜI”

CUỘC CHIẾN THUỘC LINH … Chúa Jesus dòng dỏi người nữ sẻ đạp đầu con rắn, và con rắn sẽ cắn gót chân Ngài .. Gen 3:15

– Chúa Jesus chiến đầu với Satan .. dĩ nhiên Ngài sẽ bị đau đớn vì nó cắn gót chân Ngài .. nhưng Ngài sẽ CHIẾN THẮNG vì Ngài đạp lên đầu nó .. (btw , chúng ta nhớ 1 điều , đây là CUỘC CHIẾN THUỘC LINH GIỮA CHUÁ VÀ SATAN .. chúng ta có thể nhìn thấy được cuộc chiến này hiện diện ở khắp mọi nơi .. ngay cả trong Forum này)

***

GOOD FRIDAY .. khi tội lổi của chúng ta đả đóng lên Thập Tự Giá của Ngài .. coi như chúng ta có được 1 “good record .. bản lý lịch trong sạch” .. để chúng ta CÓ THỂ LÀM HOÀ VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI .. LÀM CON CÁI CUẢ NGÀI NHỜ VÀO SỰ HY SINH CUẢ CHUÁ JESUS CHRISTRomans 5:10-11 … Galatians 3:26 .. Romans 8:17

Trước đây , Vân có nói “THẬP TỰ GIÁ LÀ CÁI RỐN CUẢ VŨ TRỤ” , vì sao ?

i. Cái gì mà “QUAN TRỌNG” thì người ta thường gọi cái đó là “CÁI RỐN CUẢ VŨ TRỤ” .. THẬP TỰ GIÁ LÀ 1 CÁI HẾT SỨC , HẾT SỨC LÀ “QUAN TRỌNG , CẦN THIẾT … KHÔNG CÓ LÀ TIÊU TÙNG”

ii. Nếu “KHÔNG CÓ THẬP TỰ GIÁ” , con người sẽ sống trong “TUYỆT VỌNG” , vì họ “NGUP LẶN TRONG TỘI LỖI , KHÔNG THỂ NÀO THOÁT RA ĐƯỢC” , mà Chúa nói “TIỀN CÔNG CUẢ TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG HOẢ NGỤC”Romans 6:23

iii. Cám ơn “THẬP TỰ GIÁ CUẢ CHUÁ JESUS” , nhờ vào nó mà chúng ta “CÓ ĐƯỢC HY VỌNG , NHÌN THẤY ĐƯỢC ÁNH SÁNG CUẢ THIÊN ĐÀNG”

Cám ơn Chúa .. Cám ơn Chúa … Ca Ngợi Danh Jesus Mãi Mãi Không Thôi

***

SUNDAY EASTER … sáng sớm tinh sương ngày này , ngôi mộ của Chúa Jesus đả trống … NGÀI ĐẢ SỐNG LẠI .. NGÀI ĐẢ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT .. SỰ CHẾT KHÔNG KỀM GIỮ ĐƯỢC CHÂN NGÀI

– Nếu ngôi mộ của Chúa Jesus không bị bỏ trống .. thì Niềm Tin của chúng ta sẽ bị chết theo cái chết của Ngài

– Nhưng Chúa Jesus đả chiến thắng sự chết … để rồi NHỮNG AI ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI CŨNG SẼ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT TRONG HOẢ NGỤC .. HỌ SẼ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI BÊN CẠNH NGÀI TRONG THIÊN ĐÀNG

Hallelujah .. Ca Ngợi Danh Chúa Đời Đời .. Vân không biết ca ngợi Danh Ngài cho tới khi nào mới đủ .. Không có chử nào có thể diễn đạt được SỰ VINH HIỄN CUẢ NGÀI TỚI MỨC ĐỘ NÀO … Chỉ biết cúi đầu dưới chân Ngài và thờ lạy Ngài mãi mãi không thôi

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: