Skip to content

Ý nghĩa của “THẬP TỰ GIÁ”

March 29, 2013

 

 

Để nói đơn giản … THẬP TỰ GIÁ CÓ NGHĨA LÀ .. CHẾT

Vào thế kỹ thứ 6 BC cho tới thế kỹ thứ 4 AD , Thập Tự Giá được coi là 1 công cụ giết người vừa đau đớn , vừa kéo dài tiếng anh gọi là Crucifixion .

Người tử tội sẽ bị “cột hay đóng đinh vào Thập Tự Giá , treo như vậy cho tới khi nào chết” .. Chết sẽ tới 1 cách “từ từ & đau đớn” .. Nhưng từ khi Jesus bước vào hình ảnh này , thì “Thập Tự Giá” còn mang thêm 1 ý nghĩa khác nữa .

Trong đạo Chúa , THẬP TỰ GIÁ còn là giao điểm giữa CÔNG LÝ & TÌNH YÊU THƯƠNG CUẢ CHUÁ ..

– Vì CÔNG LÝ , Chúa KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN TỘI LỔI

– Vì YÊU THƯƠNG , Chúa TÌM CÁCH CỨU CON NGƯỜI – QUA CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS – THAY VÌ PHẢI ĐỂ CON NGƯỜI CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG HOẢ NGỤC VÌ TỘI LỖI CUẢ HỌ

John 1:29 , Jesus được gọi là THE LAMB OF GOD” GÁNH ĐI HẾT TỘI LỖI CUẢ THẾ GIAN .. câu chuyện này quay trở về PASSOVER của Exodus 12 , thời Cựu Ước , khi người ta “giết Lamb để trét máu lên khung cửa , khi thần chết đi ngang thì sẻ không vào nhà nào có vết máu , những người bên trong nhà sẽ được THA CHẾT

****

Vì Jesus hy sinh chết trên Thập Tự Giá , nên “AI TIN VÀO SỰ CỨU RỖI , QUA 1 MÌNH NGÀI , KHÔNG AI KHÁC , MÀ CHỈ 1 MÌNH NGÀI THÔI , THÌ BẢO ĐẢM NGƯỜI ĐÓ SẺ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI”John 3:16

Đồng thời , Jesus cũng kêu các môn đồ “PHẢI VÁC THẬP TỰ GIÁ CUẢ HỌ ĐI THEO NGÀI”Mat 16:24 … có nghĩa là “CHÚNG TA PHẢI QUÊN CHỮ TÔI , QUÊN MÌNH ĐI” .. cái này không phải là “cái xe của tui là thập tự giá của tui , vì nó cứ hư hoài .. hay con gái tui là thập tự giá của tui , vì tui nói hoài mà nó không chịu nghe lời” .. NOPE NOPE NOPE

Chúng ta đừng quên “THẬP TỰ GIÁ CÓ NGHĨA LÀ .. CHẾT”

Mat 16:25 .. Vì ai muốn CỨU SỰ SỐNG MÌNH thì sẽ MẤT , còn ai CỚ TA MÀ MẤT SỰ SỐNG thì sẽ ĐƯỢC LẠI

Galatians 2:20 … Tôi đả bị đóng đinh vào Thập Tự Giá với Đấng Christ , mà TÔI SỐNG , không phải là TÔI SỐNG nữa , nhưng ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI .. nay tôi còn sống trong XÁC THỊT , ấy là TÔI SỐNG TRONG ĐỨC TIN CUẢ CON ĐỨC CHUÁ TRỜI , LÀ ĐẤNG ĐẢ YÊU TÔI & ĐẢ PHÓ CHÍNH MÌNH NGÀI CHO TÔI

Nếu chúng ta sống ở Bắc Mỹ hay Châu Âu , có thể chúng ta sẽ “KHÔNG ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT KHI XÁC NHẬN NIỀM TIN CUẢ MÌNH” .. nhưng có nhiều quốc gia , họ sẽ bị giết nếu họ nói “TÔI LÀ CHRISTIAN”

Vậy phần chúng ta , thì làm gì ?? Chúng ta PHẢI TIẾP TỤC TRUNG TÍN VỚI ĐẤNG CHRIST .. sẽ có những hoàn cảnh khiến chúng ta phải chọn lựa “LÀM THEO Ý ĐỜI THE WORLD .. HAY LÀM THEO Ý CHUÁ GOD” … nếu chúng ta QUÊN CHỮ TÔI ĐI , thì chúng ta sẽ biết cái nào ĐÚNG MÀ CHỌN

Tỉ dụ .. khi chúng ta nghĩ “mình làm như vậy , thì NGƯỜI TA – THE WORLD sẽ nghĩ sao về mình” , tức là CHÚNG TA CÒN NGHĨ TỚI CÁI TÔI … nhưng nếu mình nghĩ “mình làm như vậy , thì CHUÁ – GOD sẽ nghĩ sao về mình” tức là CHÚNG TA ĐẢ QUÊN CÁI TÔI , KHÔNG CẦN BIẾT NGƯỜI TA SẼ KHEN CHÊ MÌNH THẾ NÀO , MÌNH CHỈ MUỐN LÀM CHO CHUÁ VUI LÒNG

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: