Skip to content

3 ngày chết , Jesus đi đâu ?

March 30, 2013

 

1. Chúng ta biết .. CÁCH KINH THÁNH TÍNH NGÀY KHÁC VỚI CHÚNG TA

– Chúng ta BẮT ĐẦU TỪ 0 , 1 , 2 .. nếu chúng ta tính Friday (0) , Saturday (1) , Sunday (2) .. coi như chỉ có 2 ngày

– Kinh Thánh LÚC NÀO CŨNG BẮT ĐẦU TỪ 1 , 2 , 3 .. nên Kinh Thánh tính từ Friday (1) , Saturday (2) , Sunday (3) .. coi như có tới 3 ngày

***

2. Có sự hiểu lầm trong câu Psalm 16:10-11 ở King James Version .. “HELL” được dịch sai ở đây .. “SHEOL hay HADES” thì đúng hơn

Revelation 20:11-15 nói rất rỏ sự khác biệt giữa “HELL vs. HADES” ..

HELL là lò lữa vĩnh viển cho những ai bị hư mất , không thể nào có TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT , tức là Jesus không thể nào tới đây được …

trong khi HADES chỉ là chổ tạm thời , có TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT

***

3. Vậy nếu Jesus đi HADES , thì bên nào ?? ÂM PHỦ hay CHỐN THIÊN THAI ??

Luke 23:43 .. Jesus nói với người cướp “Hôm nay , ngươi sẽ cùng ta ở Paradise” .. ý Jesus nói “Ngài sẽ đi tới HADES , ở phía bên CHỐN THIÊN THAI , chứ không phải ở bên kia”

***

4. Có nhiều người cho rằng “Jesus đi HELL tức là phía bên ÂM PHỦ CUẢ HADES” để bị trừng phạt thêm nữa cho tội lỗi chúng ta

Điều này không hề được nói trong Kinh Thánh

SỰ ĐAU ĐỚN VÀ CÁI CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ của Ngài ĐẢ ĐỦ để chúng ta có thể NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI RỒI .. chính dòng máu của Ngài đả rửa sạch TỘI LỖI CUẢ CHÚNG TA1 John 1:7-9

Khi Ngài bị treo trên thập tự giá , là bao nhiêu tội lỗi của loài người đả đổ lên Ngài .. 1 câu rất quan trọng …

2 Corinthians 5:21He became sin for us: “God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God”

2 Cô-rinh-tô 5:21Đức Chúa Trời đả làm cho Đấng – vốn chẳng biết tội lổi – trở nên tội lỗi – vì chúng ta … hầu cho chúng ta NHỜ ĐẤNG ĐÓ – MÀ TRỞ NÊN SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHUÁ TRỜI .

 

Việc Chúa đổ tội lên Jesus làm chúng ta có thể hiểu sâu hơn thái độ cầu nguyện đau đớn của Ngài tại Vườn Gethsemane

***

Tóm tắt lại những phần trên , để trả lời câu hỏi

– Ngài có đi HELL không ? KHÔNG … Revelation 20:11-15

– Ngài có đi HADES không ? CÓ .. Ephesians 4:8-10 .. 1 Peter 3:18-20

– Ngài đi bên nào của HADES .. ÂM PHỦ hay CHỐN THIÊN THAI ? CHỐN THIÊN THAILuke 23:43

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: