Skip to content

7 câu cuối của Jesus trên Thập Tự Giá

March 30, 2013

***

1. Luke 23:34 … Trước sự đau đớn , Ngài đả cầu xin Đức Chúa Trời THA THỨ CHO HỌ vì họ không biết họ đang làm gì .. Họ không biết là mình đang đóng đinh ĐẤNG MESSIAHVUA của muôn vua , CHUÁ của muôn chúa … nhưng không có nghĩa , họ không biết là họ đáng được tha thứ .. tuy nhiên Jesus vẩn cầu xin SỰ THA THỨ CHO HỌ

Nói gần nói xa , chẳng qua nói thật … CHÍNH CHÚNG TA CŨNG LÀ NGƯỜI ĐÓNG ĐINH JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ .. bạn , Vân , nhân loại , tất cả .. CHÍNH VÌ CHÚNG TA PHẠM TỘI , MÀ NGÀI PHẢI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÌ TỘI CUẢ CHÚNG TA .. nói cho cùng , TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU GUILTY TRONG CHUYỆN JESUS BỊ ĐÓNG ĐINH

***

2. Luke 23:43 … Sau LỜI CẦU XIN THA THỨ , Jesus nói tới LỜI HỨA CHO NHỮNG AI TIN NGÀI , THÌ SẼ ĐƯỢC VÀO PARADISE .. chuyện này xảy ra VÀO GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG , NGƯỜI TỬ TỘI TIN NHẬN CHUÁ được Ngài chấp nhận cứu ông ta ..

Nhưng chuyện này có thể xãy ra cho chúng ta không ?? có thể CÓ mà cũng có thể KHÔNG .. nếu trước khi chết , chúng ta còn cơ hội để TIN NGÀI , thì Ngài vẫn cứu chúng ta … nhưng CÁI CHẾT CÓ THỂ TỚI RẤT BẤT NGỜ , nếu chúng ta không kịp TIN NGÀI mà đả tắt thở rồi , thì SÁCH CƠ HỘI ĐẢ ĐÓNG LẠI , CHÚNG TA CHỈ CÒN CÁCH NGỒI CHỜ TỚI NGÀY PHÁN XÉT MÀ THÔI

***

3. John 19:26-27 … John là môn đồ trẻ nhất trong các môn đồ của Ngài , nên ông len lỏi được tới ngay chân Thập Tự Giá của Jesus , đứng bên cạnh Mary (chứ nếu là đàn ông trưởng thành , thì lính La Mã sẽ không bao giờ cho John tới gần Thập Tự Giá của Jesus được) .. JESUS GIAO MARY CHO JOHN CHĂM SÓC sau khi Ngài ra đi .. mặc dù trước khi chết , Jesus vẫn còn lo lắng cho Mary , make sure bà được chăm sóc chu đáo .. và John đả hoàn tất nhiệm vụ mà Jesus đả giao cho ông

***

4. Mat 27:46 .. Jesus kêu lớn lên SAO ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐÀNH BỎ CON .. Khi God đặt TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI lên vai Jesus , Ngài từ 1 ĐẤNG CHƯA BAO GIỜ PHẠM TỘI , trở thành 1 TỘI NHÂN XA LÌA CHUÁ , CHUÁ XOAY LƯNG LẠI NGÀI .. cái này để cho ứng nghiệm Lời Tiên Tri trong Psalm 22:1

***

5. John 19:28 … Cũng để ứng nghiệm Lời Tiên Tri trong Psalm 69:21 “Khi NGÀI KHÁT NƯỚC , thì người ta cho Ngài uống dấm” … Khi nói khát nước , Ngài khiến Lính La Mã lấy dấm cho Ngài uống

***

6. John 19:30 .. IT IS FINISHEDMỌI VIỆC ĐẢ ĐƯỢC HOÀN TẤT THEO CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ ĐÚC CHUÁ TRỜI” .. những gì mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài đả được thi hành trọn vẹn .. TỘI LỖI ĐẢ ĐƯỢC TRẢ BẰNG CHÍNH DÒNG MÁU CUẢ NGÀI TRÊN THẬP TỰ GIÁ

***

7. Luke 23:46 .. Sau khi mọi việc xong xuôi hết , JESUS GIAO LINH HỒN NGÀI VÀO TAY ĐỨC CHUÁ TRỜI .. coi như Đức Chúa Trời đả chấp nhận những gì Jesus đả làm , thời điểm Ngài gần chết rồi” .. Nói xong , Jesus gục xuống .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: