Skip to content

Chổ dành cho người chết “Sheol hay Hades”

March 30, 2013

http://i136.photobucket.com/albums/q193/crinie123/hades.jpg

Đầu tiên , Vân phải giãi thích cho các bạn hiểu cái hình này nói gì ..

– Nhưng trước khi giải thích , Vân phải nói điều này

MẤU CHỐT LÀ .. NGÀY PHÁN XÉT

***

TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT “ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG CHỔ TẠM THỜI – CHỜ ĐỢI TỚI NGÀY PHÁN XÉT”

– Sau khi chúng ta “xác lìa khỏi hồn” , hồn chúng ta sẽ đi vào 1 CHỖ .. “tiếng Việt gọi là CHỔ DÀNH CHO NGƯỜI ĐẢ CHẾT , tiếng Hebrew gọi là SHEOL , còn tiếng Greek thì gọi là HADES

– Chổ này có 2 phần khác nhau , được chia cách bằng 1 cái hố GREAT GULF .. phần bên này không thể qua được phần bên kia

– Phần bên này , cho người được cứu , gọi là PARADISE hay ABRAHAM’S BOSOM tức là CHỐN THIÊN THAI

– Còn phần bên kia , cho người bị hư mất , gọi là TORMENTS hay TARTARUS tức là ÂM PHỦ .

***

SAU NGÀY PHÁN XÉT “ĐÂY MỚI LÀ ĐỜI ĐỜI

– Những người đả chết từ  Sheol sẽ sống dậy .. cùng với những người vẫn còn đang sống .. đi tới TOÀ ÁN CUẢ CHUÁ WHITE THRONE JUDMENT

– Những người từ CHỐN THIÊN THAI sẽ đi thẳng vào THIÊN ĐÀNG (chính là Trái Đất yêu dấu của chúng ta , nhưng trở lại thời nguyên thuỹ lúc đầu , khi con người chưa phạm tội cùng với Chúa)

– Những người từ CHỐN ÂM PHŨ sẽ đi 1 lèo thẳng vào ĐỊA NGỤC (là lò lữa đời đời) .. Revelation 20:11-15

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: