Skip to content

12 lần Jesus hiện ra cùng các môn đồ (1)

March 31, 2013

Đầu tiên , chúng ta phải biết “SAU KHI SỐNG LẠI , JESUS Ở BÊN CẠNH CÁC MÔN ĐỒ THÊM 40 NGÀY TRƯỚC KHI NGÀI THĂNG THIÊN”Acts 1:3

Có sự trùng hợp “CŨNG 40 NGÀY JESUS BỊ NHỊN ĐÓI TRONG WILDERNESS , SAU KHI NGÀI ĐẢ ĐƯỢC JOHN THE BAPTIST LÀM PHÉP BÁP TÊM CHO NGÀI” .. Mat 4:2

***

1. Mark 16:1-11 … John 20:11-18 MARY MAGDELENE .. Mark 16:9

Sáng sớm Easter Sunday , Mary Magdalene cùng những người đàn bà đi tới mộ Jesus để ướp xác Ngài .. Khi tới , họ thấy “cục đá chận cửa mộ đả được lăn ra , cái xác không còn đó nữa , có thiên sứ báo cho họ biết Jesus đả sống lại” .. những bà kia nghe vậy , lo chạy đi báo cho các môn đồ … riêng Mary thì ngồi lại 1 mình khóc .. bà quay trở lại nhìn vào mộ , lần này thì bà thấy 2 thiên sứ .. sau đó Mary Magdelene quay người lại thì thấy Jesus đang đứng sau lưng mình .. Mary tưởng Ngài là người làm vườn .. tới khi Ngài kêu tên MARY .. Mary nhận ra Ngài , mừng quá Mary chạy tới ôm Ngài .. Jesus kêu Mary chạy đi báo cho các môn đồ là Ngài sẽ gặp họ chiều hôm đó .. John 20:17

***

2. Mat 28:8-10NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ

Trong khi đó , những người đàn bà kia kiếm được các môn đồ , báo cho họ nhưng họ không chịu tin Mark 16:14 .. thế là những bà này đang trên đường quay về nhà … Jesus hiện ra với họ … Ngài cũng dặn họ đi báo cho các môn đồ Ngài đả sống trở lại rồi và Ngài sẽ gặp họ ở Galilee .

***

3. Luke 24:13-31 … Mark 16:12 .. 2 NGƯỜI LỮ HÀNH CŨNG TRONG NHÓM CÁC MÔN ĐỒ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI EMMAUS

Chiều Easter Sunday đó , 2 người lữ hành trên đường đi tới Emmaus , vừa đi vừa nói về “TIN ĐỒN JESUS ĐẢ SỐNG LẠI” .. Jesus đi tới từ sau lưng họ , nhưng họ không biết Ngài là ai .. Ngài vừa đi , vừa nói chuyện , rồi ngồi ăn với họ .. Tới khi Ngài bẻ bánh ra (như thường lệ Ngài hay làm) .. Điều này đả khiến cho họ nhận ra NGÀI LÀ JESUS

***

4. Luke 24:32-35 … Mark 16:13 .. PETER

Cũng chiều Easter Sunday , sau khi ăn chung với Ngài , 2 người quay về Jerusalem để gặp 11 sứ đồ .. họ được tin Jesus vừa mới gặp Peter Luke 24:34 , nên họ kể lại chuyện Jesus cũng vừa mới gặp họ .. mặc dù những chuyện đả xãy ra như vậy , nhưng những người này vẫn không chịu tin .. Mark 16:13

***

5. Luke 24:36-49 .. John 20:19-2510 MÔN ĐỒ ĐẰNG SAU CÁNH CỬA KHOÁ KỸ CÀNG

Lúc này , các môn đồ còn lo sợ The Jewish Leaders , nên họ khoá cữa nhà kỹ .. Trong khi 10 môn đồ còn đang bàn tán xôn xao , thì Jesus xuất hiện giữa họ . Không có JUDAS & THOMAS ở đó . Mọi người hoãng sợ vì tưởng gặp “ma” . Nhưng Jesus kêu họ an tâm , Ngài cho họ đụng vào tay chân Ngài , vì ma làm gì có thịt xương giống Ngài được .

Sau khi nhìn thấy Ngài có tay chân đàng hoàng , các môn đồ mừng quá , họ không thể tin vào mắt mình được . Jesus hỏi họ “có gì để ăn không ?” . Họ đưa cá nướng cho Ngài ăn . Vừa ăn , Ngài vừa giãng cho họ hiểu “Chuyện gì phải xãy tới cho Ngài , và họ có NHIỆM VỤ ĐI NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT QUAY TRỞ LẠI VỚI GOD , ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI CUẢ MÌNH .. HỌ CŨNG SẼ Ở LẠI JERUSALEM CHỜ CHO TỚI KHI NÀO HỌ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH”

***

6. John 20:24-29THOMAS

Lần trước , Jesus hiện ra với 10 môn đồ , không có Thomas ở đó , nên khi họ kể lại cho ông nghe .. Thomas không tin , ông nói “Tôi phải chính mắt nhìn thấy & đụng tới những vết thương của Ngài , thì tôi mới tin”

1 tuần sau , khi họ đang ngồi chung , có Thomas ở đó , Ngài hiện ra ở giữa họ .. Ngài chào họ , rồi nói với Thomas “Hãy để tay lên dấu đinh và vết dao đâm vào sườn ta . ĐỪNG NGHI NGỜ NỮA , MÀ HÃY TIN

Bấy giờ , Thomas mới chịu tin .. Jesus nói “NGƯƠI THẤY MỚI CHỊU TIN , VẬY PHƯỚC CHO AI , KHÔNG THẤY MÀ VẪN TIN

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: