Skip to content

12 lần Jesus hiện ra cùng các môn đồ (2)

March 31, 2013

7. John 21:1-147 MÔN ĐỒ ĐANG ĐÁNH CÁ

Lúc đó , dọc theo Lake Tiberias .. Peter + Thomas + Nathanael + James & John + 2 môn đồ khác .. Peter rủ “bây giờ mình đi đánh cá” .. Họ đi nguyên cả đêm mà không bắt được con nào cả .. Sáng sớm hôm sau , Jesus đứng trên bờ la lên nói chuyện với họ .. Ngài kêu họ bỏ lưới bên tay phải của tàu .. Sau đó họ kéo lên rất nhiều cá .. John nói với Peter “It’s the Lord” .. Khi nghe vậy , Peter vội khoác áo vào , nhảy xuống nước lúc đó cách bờ khoãng 100 yards , còn mấy người kia thì tiếp tục ở lại kéo lưới

Khi vào bờ rồi , họ thấy có sẳn bánh và than đỏ với cá nằm trên đó rồi .. Jesus kêu họ mang thêm vài con cá tới nữa .. Cái lưới kỳ đó bắt được 150 con cá bự , nhưng lưới thì không bị rách .

Ngài kêu họ tới ăn .. không ai dám hỏi Ngài là ai , vì họ đả biết NGÀI LÀ JESUS .. đây là LẦN THỨ 3 NGÀI XUẤT HIỆN CÙNG VỚI CÁC MÔN ĐỒ .. John 21:14

***

8. Mat 28:16-20 … Mark 16:14-1811 MÔN ĐỒ TRÊN NÚI

11 môn đồ lên núi ở Galilee để gặp Jesus .. họ gặp và thờ phượng Ngài , nhưng cũng còn có 1 số người “nghi ngờ”

Jesus quở họ đả không có niềm tin khi người nào đó nói cho họ biết là “Ngài đả sống lại” .. Mark 16:14

Jesus ra mệnh lệnh cho họ “MỌI QUYỀN HÀNH TRÊN TRỜI VÀ DƯỚI ĐẤT ĐẢ ĐƯỢC GIAO CHO TA .. HẢY ĐI KHẮP NƠI GIÃNG ĐẠO , KHIẾN HỌ LÀM MÔN ĐỒ CUẢ TA .. BÁP TÊM HỌ TRONG DANH CHUÁ 3 NGÔI .. DẠY HỌ NHỮNG ĐIỀU GÌ TA ĐẢ DẠY CÁC NGƯƠI .. TA LÚC NÀO CŨNG SẼ Ở BÊN CẠNH CÁC NGƯƠI”

***

9. Corinthians 15:5-6ĐÁM ĐÔNG HƠN 500 NGƯỜI

Ở đây chỉ nói ngắn gọn , sau khi gặp Peter cũng như các môn đồ , Ngài có gặp đám đông hơn 500 người khác nữa

***

10. Corinthians 15:7EM CUẢ JESUS LÀ JAMES

Cũng nói ngắn gọn , Jesus có gặp em Ngài là James

***

11. Luke 24:50-53 .. Acts 1:6-11NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐƯỢC CẢNH NGÀI LÊN THIÊN ĐÀNG

Ngài dẩn họ đi tới BETHANY , tại nơi này , Ngài giơ tay lên chúc phước họ , rồi Ngài thăng thiên .. Sau đó , họ quay trở về JERUSALEM , rất vui mừng , dành thì giờ ở trong đền thờ để ca ngợi Chúa

***

12. Acts 9:1-18NGÀI HIỆN TỚI PAUL QUA TIẾNG NÓI CUẢ NGÀI

Saul (về sau này được đổi lại tên Paul) .. Saul có bản tính rất “nóng cháy” , 1 khi ông làm điều gì thì cũng nóng cháy .. ban đầu , ông tấn công những người theo Chúa “rất nóng cháy” .. sau này , ông đi giãng lời Chúa cũng “rất nóng cháy”

Khi thấy Saul “nóng cháy tấn công những người theo Ngài” , Jesus đả hiện ra cùng Saul trên đường ông đi tới DAMASCUS .. Ngài đả cho ông té ngựa , mù mắt .. Sau đó Ngài chữa mắt cho ông .. Ta-dah .. ông trở thành “1 sứ đồ nóng cháy của Ngài , để mang Đạo Ngài tới cho những người Gentiles , tức là Không Phải Jews”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: