Skip to content

Santa Claus của Christmas … Easter Bunny Eggs của Easter

March 31, 2013

Vân phải nói trước “Cái này không hề nói trong Kinh Thánh” .. nhưng chúng ta có thể nhìn những chuyện về “Santa Claus và Easter Bunny Eggs thế này” …

– “Hình ảnh Santa Claus cho quà .. hay người ta cho quà lẫn nhau vào ngày Christmas” .. cho chúng ta thấy MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT MÀ ĐỨC CHUÁ TRỜI BAN CHO LOÀI NGƯỜI LÀ CHUÁ JESUS CHRIST , ĐỂ RỒI CHÚNG TA VẨN CÒN CÓ HY VỌNG QUA CÁI CHẾT & SỰ SỐNG LẠI CUẢ NGÀI

– “Hình ảnh Easter Bunny đẻ nhiều trứng” .. cho chúng ta thấy QUA CÁI CHẾT & SỰ SỐNG LẠI CUẢ CHUÁ JESUS CHRIST , KHIẾN CHO NHIỀU NGƯỜI TRỞ THÀNH CON CÁI CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI KHI HỌ ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI

btw , Chúa Jesus Christ , không phải “LAST NAME LÀ CHRIST” , nah nah nah

CHRIST CÓ NGHĨA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ

HAPPY EASTER SUNDAY

MAY GOD BLESS YOU & YOUR LOVED ONES

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: