Skip to content

BGTN (1) – Phước cho những ai ….

April 11, 2013

BGTN – Bài Giãng trên núi

 

Đoạn Kinh Thánh … Mat 5:1 – 7:29

Đây còn được gọi là Bài Giãng Trên Núi (The Sermon on the Mount)

Vì cái này hơi dài , nên Vân chỉ nói tóm tắt những điểm quan trọng của từng đề tài 1

Sau này , khi có thì giờ , thì mình sẻ đi sâu vào chi tiết hơn

***

Mat 5:2-12Beatitudes

Phước cho những ai ….

– Chỉ trông cậy “duy nhất vào 1 mình Ngài”

– Khóc lóc … Vân sẻ nói chi tiết 1 chút xíu về chuyện “khóc lóc” này

– Biết khiêm nhường

– Muốn vâng lời Ngài – hơn tất cả mọi thứ trên đời này

– Biết thương xót

– Có tấm lòng trong sạch

– Yêu thích hoà bình

– Bị đối xử xấu – vì những việc lành mình làm

– Bị người ta hạ nhục , đối xử tệ – vì DANH NGÀIHÃY VUI MỪNG .. VÌ CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC LÃNH PHẦN THƯỞNG LỚN TRÊN THIÊN ĐÀNG … họ cũng đả từng làm những chuyện này với các tiên tri trước đây .. Mat 5:11-12

***

Khóc lócMat 5:4

1. Người ta thường khóc lóc trong những trường hợp nào ? khi có ai chết , khi mình phải xa người thân , khi nhận được 1 tin buồn , khi thấy người thân mình bị lôi cuốn trong vòng tội lỗi

2. Vậy bây giờ mình tìm hiểu xem “khóc lóc” nó như thế nào

– Khóc lóc diễn tả cảm xúc … có người khóc âm thầm .. có người khóc gào thét .. hay có những trường hợp thuê người về khóc cho đám tang của thân nhân mình

3. Trong Mat 5:4 .. Chúa Jesus nói “Phước cho những AI khóc , vì người đó SẼ ĐƯỢC AN ỦI” .

Vậy ý Ngài muốn nói AI là người nào SẼ ĐUỢC AN ỦI?

AI là những người TIN CHUÁ

– Tỉ dụ trong trường hợp đám tang

Người không tin Chúa , họ khóc , họ không được an ủi , vì họ biết “người chết sẽ bị ném vào Âm Phủ

Nhưng người tin Chúa , họ khóc , họ được an ủi , vì họ biết “người chết sẽ được về Chốn Thiên Thai Paradise để sống bên cạnh Jesus

– Tỉ dụ bất kỳ 1 chuyện buồn gì xảy ra trong đời sống mình

Người không tin Chúa , họ khóc , vì họ không nắm được “control , điều khiển” vấn đề , họ tuyệt vọng

Nhưng người tin Chúa , họ khóc , họ được an ủi , vì họ biết “Chúa là Đấng Tể Trị , Ngài control mọi vấn đề , sở dĩ nó xảy tới cho mình , là vì 1 nguyện nhân nào đó Ngài muốn nhắc nhở mình 1 bài học , nhưng ý nguyện của Ngài bao giờ cũng tốt cho mình

Romans 8:28Vả chúng ta biết rằng ” MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH CHO KẺ YÊU MẾN ĐỨC CHUÁ TRỜI … tức là kẽ được gọi theo ý muốn Ngài đả định”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: