Skip to content

BGTN (2) – Muối và Đèn

April 11, 2013

BGTN – Bài Giãng trên núi

 

Mat 5:13-16Muối và Đèn

Chúa Jesus nói “Các môn đồ của Ngài phải là muối & là đèn” .. nghĩa là sao ?

***

Vào thế kỷ thứ nhất , ở Trung Đông “MUỐI” được dùng cho 2 công việc ..

i. Vì không có tủ lạnh , nên người ta dùng “Muối” để giữ đồ ăn cho “khỏi hư thúi” dưới cái nóng bức của sa mạc

Cũng vậy , những người Tin Chúa có bổn phận phải giữ thế giới loài người này “không bị hư mất trong tội lỗiPsalm 14:3 … Romans 8:8

ii. Giống như bây giờ , người ta dùng muối để nêm đồ ăn cho thêm đậm đà

Cũng vậy , những người Tin Chúa , dưới sự hướng dẩn của Đức Thánh Linh , họ sẻ vâng lời Chúa Jesus , sống làm gương tốt cho những người khác , giống như muối làm đồ ăn có vị đậm đà hơn

***

Trong bóng tối , cái đèn sẻ làm nổi bật lên , ai cũng có thể nhìn thấy nó được

Cũng vậy , trong xả hội loài người , nhìn đâu chúng ta cũng thấy tội lỗi đen tối ..

Chúa muốn chúng ta không chỉ làm cái đèn “mang Lời Chúa tới soi sáng thế giới này” … mà Ngài còn muốn “hành động tốt của chúng ta cho mọi người nhìn thấy để họ ca ngợi Đức Chúa Trời

Điều quan trọng mà chúng ta nhớ ở đây .. chúng ta làm cái đèn là để cho người ta NHÌN RỒI CA NGỢI CHUÁ … chứ không phải chúng ta làm cái đèn để cho người ta NHÌN RỒI CA NGỢI MÌNH … 2 cái này khác nhau 1 trời 1 vực

***

Vậy chúng ta học được những bài học gì ở đây ?

1. Thế giới loài người và chúng ta phải được tách biệt nhau … in a sense .. khi quyết định làm 1 chuyện gì , nếu mình chọn làm vui lòng thế giới này , để được thoải mái … hãy coi chừng là mình đang nhắm sai hướng để bước tới rồi đó … coi chừng , mình đang muốn làm vui lòng thế giới này , với cái giá phải trả là không muốn nghe Lời Đức Chúa Trời

2. Chỉ có 1 cách là chúng ta phải “Tập trung vào Chúa Jesus Christ , nghe lời Ngài , sống sao cho được đẹp ý Đức Chúa Trời” … thì chúng ta mới có thể làm Muối & Đèn cho cái thế giới tội lỗi đen tối này .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: