Skip to content

BGTN (3) – Chúa Jesus tới để làm trọn vẹn “luật pháp”

April 12, 2013

 

BGTN – Bài Giãng trên núi

Mat 5:17-20Chúa Jesus tới để làm trọn vẹn “luật pháp”

– Luật pháp ở đây ý nói “Luật Moses” trong thời Cựu Ước

– Trong khi những người Pharisees tự hào cho rằng “họ là những người theo luật pháp 1 cách trọn vẹn” .. mà Chúa Jesus thì trái ngược họ , tức là “Ngài tới để xoá bỏ luật pháp

Trong câu 17 , Ngài khẳng định “Ngài không hề xoá bỏ luật pháp .. mà trái lại , Ngài tới để làm trọn vẹn luật pháp

1. Nếu nói tới Cựu Ước , chúng ta biết đó là 1 cuốn sách nói về “SỰ SẼ ĐẾN CUẢ CHUÁ JESUS” .. qua những lời tiên tri , rồi gia phả của Ngài bắt đầu từ Abraham , kéo dài tới Vua David .. qua thời Tân Ước , việc Ngài tới là cũng cho chúng ta thấy Ngài đả làm trọn vẹn những lời tiên tri về Ngài

2. Riêng về Luật Moses .. Ngài cho chúng ta thấy được “Ý NGHĨA CHÂN THẬT” của nó qua việc GIÃNG DẠY , ĐI ĐÔI VỚI 1 ĐỜI SỐNG VÂNG PHỤC ĐỨC CHUÁ TRỜI TRỌN VẸN CHO TỚI GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG

Trong câu 18 , Ngài nói “sẻ không có bất kỳ 1 điểm gì trong luật pháp sẽ bị thay đổi , mặc dù điểm đó chỉ nhỏ bé tí tì ti” ..

Có nhiều người cho rằng “có Chúa Jesus rồi , mình không cần phải suy nghĩ gì về 10 Điều răn , không cần phải tuân theo nó nữa” … là 1 điều hết sức sai lầm

Câu 19 & câu 20 này mới là mục tiêu Ngài nói về vấn đề này …

Jesus không phán xét người Pharisees về chuyện “họ nghiên cứu từng chi tiết của Luật Moses” … nhưng Ngài phán xét việc “họ quan trọng cái BỀ NGOÀI của luật” … mà không hề suy nghĩ gì tới “cái BỀ TRONG của luật thật sự là gì

Như chúng ta biết .. bề trong của luật là “KÍNH CHÚA , YÊU NGƯỜI” … nhưng họ thật sự có Kính Chúa không khi họ đối xử với Jesus như vậy ??? …. họ có Yêu Người không khi họ làm cứ như họ cao trọng hơn tất cả mọi người ????

Trong khi Chúa Jesus muốn CHÚNG TA PHẢI THAY ĐỔI TẤM LÒNG BÊN TRONG CHO NGÀI .. thì những người Pharisees lại muốn VỎ BỀ NGOÀI RA VẼ TA ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP TUYỆT ĐỐI

Chuyện Sabbath , họ đi tới extreme làm cái cầu thang máy kêu là Sabbath Elevator .. họ không làm việc , không đụng tới cái nút lầu .. đi lên thì đi 1 lèo “vụt 1 cái là bay lên nóc” , nhưng đi xuống thì lại “mở cửa từng lầu một” … rất tốn thời gian khi phải dùng tới cầu thang máy này

Có thể nói .. họ dùng “luật” để thoả mãn cho những gì họ muốn .. khiến họ giống như là người “hiểu biết luật”

Vô tình dẫn tới họ khước từ “ÂN ĐIỂN & SỰ LỆ THUỘC VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI vì họ nghĩ chính bản thân tôi có thể righteous công bình được , chứ không cần sự nhúng tay của Chúa vào .. trong khi đó , thật sự là KHÔNG CÓ ĐƯỢC 1 NGƯỜI NÀO RIGHTEOUS CÔNG BÌNH TRƯỚC MẶT ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐƯỢC

***

Ở đây , Vân nói 1 chút xíu về … “Luật , Ân điển , Đức Tin , Hành động , Sự Cứu Rỗi” 1 chút .. cho bạn thấy được “sợi dây xích ở đây thế nào”

– Luật đưa ra là để làm gì ??? để cho người ta biết mà theo .. nếu theo không được thì cũng biết là mình lổi lầm

tỉ dụ .. luật cấm hút thuốc “indoor” .. nếu không có luật này , tiệm ăn sẽ đầy khói thuốc , ai hút thuốc không hề thấy mình có lỗi .. nhưng vì luật này , người ta muốn hút thuốc là phải bước ra ngoài cửa để hút

– Ân điển là gì ??? là mình nhận được cái mà mình không xứng đáng để nhận

tỉ dụ .. trong khi chúng ta còn là tội nhân , đáng chết trong hoả ngục .. thì Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi chúng ta , để hể ai tin Ngài thì sẻ có được Sự Cứu Rổi … đây là Ân điển .. chúng ta nhận được Sự Cứu Rổi trong khi chúng ta xứng đáng để đi hoả ngục

– Để nhận được Ân điển “Sự Cứu Rỗi” này , chúng ta đứng trước cái đòi hỏi gì ??? Đức Tin

không phải ai cũng nhận được cái Ân điển này đâu .. mà chỉ có những người có Đức Tin vào Chúa Jesus mới nhận được Ân điển này thôi

– Đức Tin “chết” khác với Đức Tin “sống” ở điểm nào ???

đức tin sống có hành động

đức tin chết thì không có hành động

vậy bây giờ , mình có thể gạt Chúa nói “Con tin vào Jesus” .. rồi hành động của mình là sống cho cái ích kỷ của mình … thì Chúa có cho mình Sự Cứu Rổi không ?? … what do you think ??

– Có “Luật” , thì chúng ta mới biết mình là “Tội Nhân” , vì không ai sống trọn vẹn mà không phạm vào 1 luật nào cả

– Có biết mình là “Tội Nhân” , thì mới biết mình cần “Đấng Cứu Thế”

– “Đấng Cứu Thế” muốn ban cho mình “Ân Điển” , với điều kiện là mình phải có “Đức Tin”

– Mình nói “Tin” , mà “không có Hành Động” .. thì đó là “Đức Tin Chết” ..

– Mà “Đức Tin Chết” là không tin ..

– Không tin là không nhận được “Ân Điển” ..

– Không nhận được “Ân Điển” là không đuợc “Sự Cứu Rổi”

– Không được “Sự Cứu Rổi” => “Tiền công của Tội Lỗi là Sự Chết Đời Đời trong Hoả Ngục

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: