Skip to content

Những bản hymns dịch qua tiếng việt

April 14, 2013

“HYMN” … giống như là 1 bài thơ viết dâng lên cho Chúa .. người Greeks thời xưa hát hymns dâng cho thần của họ .. nhưng chúng ta hát hymns dâng cho Đức Chúa Trời

Nói đúng ra , hymn hát có tính cách “lời nhạc” , chứ không nhất thiết phải kèm theo “đàn trống”

Thi sĩ lấy cảm hứng của họ để viết lời .. rồi Nhạc sĩ sẻ đưa vào điệu nhạc .. nhưng dĩ nhiên , hát không cần đàn trống gì thì cũng được

Cho dù thế nào đi chăng nữa , hymn cần phải là 1 bài hát … có ý nói chuyện với Chúa , hoặc ca ngợi Ngài .. đó là sơ lược căn bản những gì mình cần biết về hymns

List của 50 bài hymns được yêu thích nhất

http://www.hymns.me.uk/50-most-loved-hymns.htm

 

****

 


Nếu các bạn muốn nghe bản gốc tiếng anh , thì cứ vào youtube đánh tên tiếng anh

Nhưng ở đây , Vân sẽ kiếm những bản hymns tiếng việt

Có những bản , bạn đả nghe rất quen rồi … (thì sẻ thấy hay)

Nhưng cũng sẻ có những bản , mới to your ears … (thì sẽ thấy weird weird )

để bạn có khái niệm nhạc hymn nó giống thế nào

***

Amazing Grace …Ơn lạ lùng

http://www.youtube.com/watch?v=RxVBx-4XZU0

How great thou art … Thánh Chúa Siêu Việt

http://www.youtube.com/watch?v=rPUjxBLCYOw

It is well with my soul … Tâm hồn yên ninh

http://www.youtube.com/watch?v=Iygu_liohqE

Onward Christian Soldiers … Tinh binh Jesus

http://www.youtube.com/watch?v=uxfhMgivZHg

What a friend we have in Jesus … Jesus là bạn thật

http://www.youtube.com/watch?v=nLnRHo_FvCs

The Old Rugged Cross .. Thập tự xưa

http://www.youtube.com/watch?v=SPJmdQMiJeE

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: