Skip to content

Kinh thánh tiếng việt “online”

April 21, 2013

Trước đây , Vân không biết có website này , nên Vân hay để Kinh Thánh tiếng anh

Bây giờ , biết có website này rồi , Vân giới thiệu , để các bạn có thể “Bookmark” nó

Mỗi lần Vân muốn quote câu Kinh thánh nào , Vân sẻ dùng tên tiếng việt .. các bạn COPY/PASTE . đem vào khung SEARCH (khung trước chữ 1934 Vietnamese Bible) để biết được câu Kinh thánh Vân đang đề cập

http://www.biblegateway.com/passage/…28&version=BPTVietnamese Bible: Easy-to-Read Version

http://www.biblegateway.com/passage/…version=BD2011Bản Dịch 2011

http://www.biblegateway.com/passage/…8&version=VIET1934 Vietnamese Bible

có 3 versions cho bạn chọn , thích kiểu dịch nào , thì “bookmark vesion đó”

Chỉ có duy nhất 1 problem (không hiểu tại sao) .. giống như sách Thi thiên .. Psalm .. thì ở đây lại gọi là Thánh thi … interesting

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: