Skip to content

Mình biết khi nào là RIGHTEOUS ANGER .. hay khi nào là UNRIGHTEOUS ANGER?

April 21, 2013

 

Sự tức giận “khiến mình muốn làm gì?”

– nếu nó khiến mình muốn hại người khác , muốn tách rời người đó khỏi bạn bè của họ , muốn nói xấu người khác .. để trả thù những gì mà họ đả đối xữ với mình .. thì cái đó là “Unrighteous anger”

– “Righteous anger” khiến mình muốn làm 1 cái gì đó VINH HIỄN DANH CHUÁ , chứ không phải làm để THOẢ MÃN CÁI TỰ ÁI của mình .. tỉ dụ , Chúa cấm giết người .. khi mình coi những chương trình nói về “phá thai” , mình tức giận , vì họ đả làm ngược lại những gì mà Chúa đả dạy .. mình muốn nói cho họ biếtđiều họ làm là sai , họ cần phải ăn năn , sữa đỗi lại .. chứ mình không được đi hại ai cả

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: