Skip to content

TL đặt câu hỏi với CG về “NIỀM TIN CUẢ HỌ”

April 27, 2013

Có nhiều niềm tin của Công Giáo , mà Vân không hiểu tại sao họ lại khác với bên Tin Lành

nên Vân sẽ vào forum của họ , nói chuyện trực tiếp

nếu các bạn thích , thì mời các bạn vào theo dõi cuộc nói chuyện giữa 2 bên

**

Trang Công Giáo (Vietfun)

http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=26

Trang “Thắc mắc về Niềm Tin Công Giáo”

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=891998

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: