Skip to content

JESUS NGHĨ GÌ VỀ MARY

May 3, 2013

Giăng 2:3-5 … Tiệc cưới ở Cana

1 Ba ngày sau có một đám cưới tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Mẹ Chúa Giê-xu có mặt ở đó. 2 Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới. 3 Khi thiếu rượu, mẹ Ngài nói với Ngài, “Người ta hết rượu rồi.”

4 Chúa Giê-xu đáp, “Thưa mẹ , tại sao mẹ lại xen vào chuyện của con? Chưa đến giờ con hành động.”

5 Mẹ Ngài dặn các đầy tớ, “Người bảo gì thì hãy làm y như thế.”

***

Lu ca 2:48-50 .. Jesus lúc 12 tuổi

48 Lúc cha mẹ tìm được cậu thì cả hai người đều sửng sốt. Mẹ cậu hỏi, “Con ơi, sao con đối với cha mẹ như thế nầy? Cha mẹ hết sức lo âu cho con và đã kiếm con khắp nơi!”

49 Cậu Giê-xu thưa, “Cha mẹ kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng cả hai người đều không hiểu cậu nói gì.

***

Mat 12:46-50 .. Mary và em Ngài kiếm Ngài

46 Trong khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách vào để nói chuyện với Ngài. 47 Có người thưa, “Mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn nói chuyện với thầy kìa.”

48 Chúa Giê-xu đáp, “Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?” 49 Rồi Ngài chỉ các môn đệ và bảo, “Đây là mẹ và anh em ta. 50 Mẹ và anh chị em thật của ta là những người làm theo ý muốn Cha ta trên thiên đàng.”

***

Mark 3:20-21 … Gia đình Jesus nghĩ Ngài “khùng”

20 Sau đó Chúa Giê-xu về nhà nhưng dân chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi Ngài và các môn đệ không ăn được. 21 Nghe thế nên thân nhân Ngài xuống để bắt Ngài về, vì họ cho rằng Ngài đã bị cuồng trí.

Tạm thời dẹp chuyện Giáo hội muốn mình nghĩ gì

tạm thời mình dùng đầu óc mình suy nghĩ nhửng câu KT này cho thấy Jesus nghĩ gì về Mary

để mình trả lời câu hỏi

1. NGÀI CÓ GỢI Ý , DÙ CHỈ 1 Ý NHỎ , KÊU MÌNH PHẢI THỜ MARY KHÔNG ??

2. NGÀI CÓ GỢI Ý , DÙ CHỈ 1 Ý NHỎ , NÓI MARY LÀ THÁNH KHÔNG ??

3. NGÀI CÓ GỢI Ý , DÙ CHỈ 1 Ý NHỎ , KÊU MÌNH NHỜ MARY CẦU NGUYỆN CHUÁ CHO MÌNH KHÔNG ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: