Skip to content

Tìm hiểu Công Giáo 4

May 4, 2013

1. Chúa cho con người .. ai cũng biết cái đúng cái sai .. chứ không ai mà không biết

Nhưng tại sao người ta biết sai , mà vẫn làm ??

Vì QUYỀN LỢI RIÊNG TƯ CUẢ MÌNH (bao gồm luôn cả quyền muốn THỐNG TRỊ , CONTROL người khác)

CS nếu nó cứ làm đúng , thì nó đâu biết nó có control được người dân không ?

Nên nó làm sai , thứ nhất là cho lợi riêng , thứ hai là coi nhân dân có dể bị controlled không ?

Nếu nhân dân im lặng làm theo , thì uhmmmm …

Còn nếu họ đứng lên chống đối , thì uhmmm …

GHCG cũng vậy , nếu họ làm theo những Lời trong Kinh Thánh , thì làm sao họ biết giáo dân có dể bị controlled không

Họ cứ làm sai .. KT kêu 1 đàng , họ làm 1 ngã ..

Tới mức độ khi người CG cần phải trưng dẫn KT về những việc họ làm , thì họ không có 1 câu KT nào để trưng dẫn cả .. tệ hại tới mức độ đó

Nhưng vì họ dể bị controlled , thành thữ GH kêu là họ làm

Họ thờ Chúa kiểu … chuyện mình làm có được dạy trong KT không .. họ cũng không cần biết

Cứ mê muội nói “mình yêu Chúa” rồi làm theo “những gì GH kêu mà không hề có trong KT

Không biết các bạn có hiểu Vân nói gì không ?

2. Nói chuyện với người CG , Vân cảm thấy họ cứ như “người mộng du”

Vân có cảm giác “cặp mắt của họ lạc thần” tới mức độ giống như bị GH thôi miên

GH kêu làm , thì họ làm … không hề còn tinh thần đâu mà tìm hiểu “những gì mình làm có đề cập trong Kinh thánh” không

Như Vân nói họ cứ lặp đi lặp lại là “mình sống theo Chúa , còn người khác thì đi lạc đường

Kiểu nói này , là bạn có thể thấy được “Sự Mông Du Kinh Hoàng” của họ tới mức độ nào

Mình sống theo Chúa .. mà những gì mình làm không hề có trong Kinh thánh

Vậy mình sống theo Chúa kiểu gì vậy ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: