Skip to content

Chúa Jesus có dạy chúng ta thờ Mary không ?

May 5, 2013

Giăng 2:1-5

1 Ba ngày sau có một đám cưới tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Mẹ Chúa Giê-xu có mặt ở đó.

2 Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới.

3 Khi thiếu rượu, mẹ Ngài nói với Ngài, “Người ta hết rượu rồi.”

4 Chúa Giê-xu đáp, “Thưa mẹ , tại sao mẹ lại xen vào chuyện của con? Chưa đến giờ con hành động.

5 Mẹ Ngài dặn các đầy tớ, “Người bảo gì thì hãy làm y như thế.”

Lu ca 2:48-50

48 Lúc cha mẹ tìm được cậu thì cả hai người đều sửng sốt. Mẹ cậu hỏi, “Con ơi, sao con đối với cha mẹ như thế nầy? Cha mẹ hết sức lo âu cho con và đã kiếm con khắp nơi!”

49 Cậu Giê-xu thưa, “Cha mẹ kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?”

50 Nhưng cả hai người đều không hiểu cậu nói gì.

Mat 12:46-50

46 Trong khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách vào để nói chuyện với Ngài.

47 Có người thưa, “Mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn nói chuyện với thầy kìa.”

48 Chúa Giê-xu đáp, “Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?

49 Rồi Ngài chỉ các môn đệ và bảo, “Đây là mẹ và anh em ta.

50 Mẹ và anh chị em thật của tanhững người làm theo ý muốn Cha ta trên thiên đàng.”

Mark 3:20-21

20 Sau đó Chúa Giê-xu về nhà nhưng dân chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi Ngài và các môn đệ không ăn được.

21 Nghe thế nên thân nhân Ngài xuống để bắt Ngài về, vì họ cho rằng Ngài đã bị cuồng trí.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: