Skip to content

Chuyện Công giáo báp têm mấy baby

May 5, 2013

Chúng ta hảy dựa vào sự việc gì mà Chúa Jesus làm , để hiểu tại sao CG lại chọn “báp têm mấy baby” ??

Khi Jesus 8 ngày tuổi

Luca 2:21

21 Tám ngày sau khi sinh ra, hài nhi được cắt dương bì và đặt tên là Giê-xu, tức là tên mà thiên sứ đã đặt cho trước khi Ma-ri mang thai.

Khi Jesus 40 ngày tuổi

Levi 12:2-4

2 “Hãy bảo dân Ít-ra-en như sau: Khi người đàn bà sinh con trai thì sẽ bị ô dơ trong bảy ngày giống như thời gian ô dơ trong khi có kinh nguyệt.

3 Đến ngày thứ tám phải làm phép cắt dương bì cho đứa bé.

4 Sau ba mươi ba ngày thì người mẹ mới được xem như sạch huyết. Người không được đụng đến vật gì thánh, hay vào Trại Thánh cho đến khi thời gian tẩy sạch đã kết thúc.

7 + 33 = 40 ngày .. kể từ lúc sanh ra .. cho tới khi người đàn bà coi là “đả được tẩy sạch”

Luca 2:22

22 Khi đến kỳ Ma-ri và Giô-xép phải thi hành những điều đã qui định theo luật Mô-se về lễ tẩy sạch , hai ông bà đem hài nhi Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa.

Khi Jesus 12 tuổi

Luca 2:41-42

41 Mỗi năm cha mẹ Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt qua.

42 Lúc Ngài được mười hai tuổi thì cả gia đình lên dự lễ như vẫn thường làm .

Khi Jesus 30 tuổi

Luca 3:21-23

21 Khi Giăng làm lễ báp-têm thì Chúa Giê-xu cũng chịu báp-têm cùng với mọi người. Trong khi Ngài đang cầu nguyện thì thiên đàng mở ra.

22 Thánh Linh lấy dạng chim bồ câu đậu trên Ngài. Rồi có tiếng vọng từ thiên đàng rằng, “Con là Con yêu dấu của ta, ta rất vừa lòng về con.”

23 Khi Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ thì Ngài độ ba mươi tuổi. Người ta tin rằng Ngài là con Giô-xép.

Dựa vào những câu KT trên , câu hỏi là tại sao Jesus báp têm lúc Ngài 30 tuổi .. mà Công Giáo lại báp têm baby ?

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: