Skip to content

Kinh Thánh có kêu chúng ta cầu nguyện Mary không ?

May 5, 2013

Rô ma 8:26-27

26 Ngoài ra, Thánh Linh cũng giúp cho bản chất yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết nên cầu xin như thế nào. Nhưng chính Thánh Linh cầu xin Thượng Đế giùm cho chúng ta, đến nỗi van xin Ngài bằng những tâm tư sâu kín mà ngôn ngữ không diễn tả được.

27 Thượng Đế nhìn thấy lòng dạ mỗi người. Ngài cũng biết ý nghĩ của Thánh LinhThánh Linh cầu thay cho con dân Thượng Đế theo ý muốn Ngài.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: