Skip to content

Tai sao CG quan trọng chuyện Mary còn đồng trinh sau khi đả sanh Jesus?

May 5, 2013


1. Sẳn đây Vân hỏi luôn cho biết

– Nếu các bạn quan trọng chuyện Mary đồng trinh trước khi sanh Chúa Jesus

Vân hiểu được điều này , vì Chúa Jesus là Chúa

Nhưng những người được đề cập là “anh em , brothers” trong KT .. đâu phải là Chúa .. thì tại sao GHCG lại quan trọng chuyện bà vẫn còn đồng trinh?

2. Chuyện bà đồng trinh hay không đồng trinh có ý nghĩa gì ??

– Vì bà còn đồng trinh , mà các bạn thờ bà ??

– Vì bà còn đồng trinh , mà bà có thể cầu nguyện với Chúa ??

Vân cứ tưởng các bạn thờ bà vì bà là mẹ của Jesus

Chuyện bà còn trinh hay không còn trinh sau khi sanh Jesus đâu làm khác đi sự việc bà là mẹ Jesus đâu ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: