Skip to content

Câu hỏi cho Công Giáo

May 6, 2013

1. Vân không biết bên CG có “bí tít” gì đó

Không cần hỏi , Vân tin chắc nó không hề nằm trong Kinh thánh , right ?

Thật tình Vân không hiểu CG có bao giờ suy nghĩ

“Mình cho mình là con cái Chúa , mà chuyện mình thờ phượng , không hề đề cập trong Kinh Thánh … vậy mà các bạn không hề thắc mắc , không hề suy tư gì cả sao ?”

2. Các bạn thờ Mary , vì bà là mẹ của Jesus ??? hay vì bà đồng trinh ???

mà tại sao .. trong Kinh Thánh , nói bà cưới Joseph , rồi bà có con .. mà CG vẫn nằng nặc bảo bà còn trinh ??

còn trinh thì thế nào ??

mà không còn trinh thì thế nào ??

who cares ??

vì mấy brothers của Jesus có phải là Chúa đâu ??

mà chuyện còn trinh hay không còn trinh … quan trọng ??

Có ai trả lời dùm Vân câu hỏi lạ lùng này không ??

3. Chuyện “nâng thánh” gì đó

Again , cũng không có trong Kinh thánh phải không ??

Chổ nào trong Kinh Thánh kêu các bạn phãi nâng thánh “1 con người” ??

Có câu nào .. Paul hay Peter nói me mé là “tôi cần phải được nâng lên làm thánh không ?”

hay chính Paul còn nói

I Ti-mô-thê 1:15

15 Điều ta nói đây là thật, con nên chấp nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu tội nhân, trong số đó ta là người nặng tội nhất.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: