Skip to content

Chuyện cúng bái cầu nguyện “Ông Bà Cha Mẹ”

May 6, 2013


– Trong câu Kinh Thánh dưới đây , chúng ta suy nghĩ coi “Chúa Jesus có khuyến khích mình cúng bái Ông bà cha mẹ .. sau khi họ chết không” ??

Ý Ngài nói gì trong câu Kinh Thánh này ?? (chứ không phải ý chúng ta , đừng quên điểm này)

Luca 9:59-60

59 Chúa Giê-xu bảo một người khác, “Hãy theo ta!” Anh đáp, Thưa Chúa, để tôi chôn cất cha tôi trước đã.

60 Nhưng Chúa Giê-xu bảo anh, Hãy để người chết chôn người chết. Còn anh hãy đi ra rao giảng về Nước Trời.

– Trong câu chuyện “Lazarus và Ông nhà giàu” , Jesus có kêu mìnhcầu nguyện cho Ba Má được về với Chúa không ?”

– Nó hơi dài , nên Vân chỉ lấy 1 đoạn cho các bạn coi

Luca 16:19-31

22 Sau đó, La-xa-rơ chết, thiên sứ mang anh đặt vào lòng của Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và được chôn cất.

23 Trong chỗ người chết ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh.

24 Ông kêu, “Áp-ra-ham, tổ của con ơi, xin thương xót con! Xin bảo La-xa-rơ nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con một tí vì con khổ quá sức trong lửa nầy!’

25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, con hãy nhớ lại khi còn sống trên đời, con đã có đủ thứ của ngon vật lạ, còn La-xa-rơ chỉ gặp toàn những bất hạnh. Bây giờ anh ta được sống thoải mái ở đây, còn con phải chịu khổ hình.

26 Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.’

27 Ông nhà giàu thưa, “Cha ơi, vậy xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con.

28 Con có năm anh em, bảo La-xa-rơ cảnh cáo họ để họ khỏi rơi vào chốn khổ hình nầy.’

29 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Họ có luật pháp Mô-se và lời dạy của các đấng tiên tri; họ phải vâng theo các lời dạy ấy.’

30 Ông nhà giàu tiếp, ‘Không phải vậy, Áp-ra-ham, cha con ơi! Nếu có người nào sống lại từ trong kẻ chết đến nới với họ, họ sẽ tin và ăn năn hối hận.’

31 Nhưng Áp-ra-ham đáp ‘Nếu họ không nghe Mô-se và các nhà tiên tri thì dù cho người chết sống lại bảo họ, họ cũng chẳng tin đâu.’”

Câu hỏi

– Tại sao ông nhà giàu không nói với Abraham “Cha ơi , hãy gởi người về nhà con , kêu tụi nó cầu nguyện cho con được nhảy vào lòng Cha ngồi đi”

– Mà ông lại nói bảo La xa rơ cảnh cáo họ ?

Trả lời

– Vì làm gì có chuyện “Cha mẹ chết rồi , mình cầu nguyện Chúa cho cha mẹ vào thiên đàng” được ??

– Chúa muốn chúng ta phải có “Personal Relationship” với Ngài

– Ngài muốn chúng ta biết Ngài .. Ngài biết chúng ta .. thì khi chết , chúng ta mới vào thiên đàng (HIS KINGDOM) được

– Chứ tỉ dụ Cha mẹ không muốn biết Chúa .. Chúa cũng không biết Cha mẹ là ai .. Đùng 1 cái , mình cầu xin .. thì Chúa cho Cha mẹ vào His Kingdom ?? thì có phải kẹt cho Ngài không ??

– Nói kẹt là cho các bạn hiễu thôi .. chứ NẾU AI KHÔNG TIN NHẬN VÀO JESUS , KHÔNG TÁI SANH , THÌ SẼ KHÔNG VÀO THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC .. KHÔNG CÓ CHUYỆN BA MÁ KHÔNG TIN CHUÁ , BA MÁ CHẾT , MÌNH CÂU XIN CHO BA MÁ VÀO THIÊN ĐÀNG

 

E-xe-ki-en 18:20

20 Ai phạm tội thì sẽ chết. Con không thể bị phạt vì tội của cha mẹ, cha mẹ cũng không thể bị phạt vì tội của con. Ai làm điều phải sẽ vui hưởng kết quả của điều lành mình làm; kẻ ác phải lãnh hậu quả của điều ác mình.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: