Skip to content

Chuyện về “Cha Mẹ”

May 6, 2013

Trong vấn đề Cha Mẹ , có 3 cái mà mình cần nên suy nghĩ

1. Hiếu thảo với Cha Mẹ (cái này không phải là chỉ trong Chúa thôi , mà người ngoại cũng có dạy điều này)

2. Nhưng trong cuộc sống , nếu mình phải đứng đối diện giữa sự chọn lựa “Vâng Lời Cha Mẹ” hay “Vâng Lời Chúa (thì cái này không có trong người ngoại)

Nếu mình vâng lời Cha Mẹ , mà cãi lại Lời Chúa … thì mình không xứng đáng là môn đồ của Ngài .. cũng có nghĩa là mình không nhận được Sự Cứu Rỗi

Nếu mình vâng lời Chúa , cãi lại Cha Mẹ … thì mình lại xứng đáng là môn đồ của Ngài .. cũng có nghĩa là mình nhận được Sự Cứu Rỗi

Tỉ dụ 1 chuyên .. Cha Mẹ muốn mình làm cái gì , mà mình biết là không đẹp lòng Chúa

nếu mình vẫn làm .. thì mình phạm tội cùng Chúa

nếu mình không làm .. thì chứng tỏ mình biết Vâng Lời Ngài

3. Làm bậc cha mẹ , mình cũng đừng làm những chuyện chỉ đẻ chọc tức nó , mà hãy rèn luyện nó theo Ý CHUÁ

Ê-phê-sô 6:1-4

1 Con cái, hãy vâng lời cha mẹ như Chúa muốn, vì đó là điều phải.

2 Mệnh lệnh có nói, Hãy tôn kính cha mẹ ngươi Đó là mệnh lệnh đầu tiên có một lời hứa kèm theo:

3 “thì mọi việc ngươi làm đều suông sẻ và ngươi sẽ được sống lâu trên đất.”

4 Bậc làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy nuôi dạy chúng nó theo sự rèn luyện và giáo huấn của Chúa.

Mat 10:34

34 Đừng tưởng ta đến để mang hòa bình cho thế gian. Ta đến không phải để mang hòa bình mà là mang gươm giáo.

35 Ta đến để làm cho

‘con trai nghịch cha,
con gái nghịch mẹ,
con dâu nghịch mẹ chồng.

36 Người ta có kẻ thù
là thân nhân trong nhà.’

37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta cũng không đáng làm môn đệ ta.

38 Ai không bằng lòng vác cây thập tự theo ta cũng không xứng đáng cho ta.

39 Ai cố bám lấy sự sống, sẽ đánh mất sự sống thật. Nhưng ai hi sinh mạng sống vì ta sẽ nhận được sự sống thật.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: