Skip to content

Chuyện về “Hình tượng”

May 6, 2013

Nhắc tới “hình tượng , thần tượng” chúng ta biết Kinh Thánh nhấn mạnh về vấn đề này

Trong Cựu Ước , đả bao nhiêu lần Chúa trừng phạt dân Israel vì cái tội “thờ hình tượng” của họ

Ngay cả chính Vua Solomon , sau này vì có nhiều bà vợ thờ hình tượng , nên ông cũng phạm tội với Chúa

Ngay cả Vietnam , cũng có “cái bịnh thờ hình tượng rất mạnh” , chính vì vậy mà họ phải gánh chịu những gì họ đang phải gánh chịu (hãy nhìn gương Israel vào thời Cựu Ước thì biết)

Vậy chúng ta cần tìm hiểu “hình tượng , thần tượng” thật ra nghĩa là gì ??

– Nó có phải chỉ là 1 bức tượng mình để lên bàn thờ thôi không ??

– Câu trả lời là Không

1. Để dể hiểu , thế này “Có 1 sợi dây nối Chúa với mình .. Chúa cung cấp , gìn giữ mình .. mình trông cậy 100% , tin tưỡng vào Ngài 100%

– Bây giờ có 1 cái gì ở giữa sợi dây đó , làm cho mình không còn trông cậy vào Chúa 100% , không còn tin tưỡng vào Ngài 100% … thì đó là “hình tượng , thần tượng

Tỉ dụ

– Ngư phủ thờ cá ong .. vì họ nghĩ cá ong giúp họ ngoài biễn

– Chúng ta tin vào sổ bank của mình .. vì nghĩ có nó thì mình đủ êm , không cần Chúa làm gì

– Chúng ta có job thơm .. thấy êm , không cần Chúa

– Chúng ta có nhà đep .. thấy êm , không cần Chúa

– Hay chúng ta thấy Mary làm tới chức mẹ của Jesus .. êm , không cần cầu nguyện Đức Thánh Linh

– Hay ông cha Diệp gì đó … êm , vì người ta đồn ông linh thiêng lắm

Nói chung , rất nhiều hình dạng , rất nhiều hình thức

Chứ không phải chỉ đơn giản “1 bức tượng nằm trên bàn thờ”

Nhưng chúng ta quên rằng .. những cái mình nghĩ là êm .. mình có thể trông cậy , tin tưởng .. thay vì trông cậy , tin tưỡng vào Chúa .. thì hôm nay nó có , ngày mai nó mất

Tại sao mình lại đặt niềm tin vào 1 cái “now you see it , now you don’t” ???

2. Có nhiều người nói “Vậy mấy bức tương ngoài park , mấy bức tượng như Liberty Statue” có phải là “thần tượng” không ?

– Câu trả lời là .. bạn hãy hỏi lòng bạn .. bạn có 1 chút gì , chút xíu thôi , đặt NIỀM TIN , TRÔNG CẬY VÀO NÓ KHÔNG ?

Nếu có , thì yes , nó là “thần tượng”

Nếu không , thì no , nó không là “thần tượng”

Tỉ dụ

– Ông thần tài ?? .. thần tượng

– 3 Ông phúc lộc thọ ??? … thần tượng

– Mickey Mouse ở Disney land ??? … không thần tượng

– Hình người thể thao gia chơi bowling tỉ dụ ?? .. không thần tượng

đại khái như vậy , cho bạn biết về thần tượng là như thế nào

Xuất Ê díp tô ký 20:1-6

1 Sau đó Thượng Đế phán những lời nầy:

2 “Ta là Thượng Đế, CHÚA ngươi, Đấng đã mang ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, nơi ngươi làm nô lệ.

3 Ngoài ta, ngươi không được có thần nào khác.

4 Ngươi không được làm cho mình một thần tượng nào giống như bất cứ vật gì trên trời cao hay dưới đất thấp nầy, hoặc trong nước bên dưới đất.

5 Ngươi không được bái lạy hay phục vụ thần tượng nào, vì ta, CHÚA và Thượng Đế ngươi là một Thượng Đế đố kỵ . Nếu ngươi ghét ta, ta sẽ trừng phạt con cái ngươi, cho đến cả cháu chít ngươi nữa.

6 Nhưng ta sẽ tỏ lòng nhân từ đến ngàn thế hệ sau cho những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh ta.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: