Skip to content

Chúa có “độc tài” không ?

May 10, 2013


1. Chúa là 1 Đấng có quyền năng chứ gì ?

Nếu Đấng có quyền năng , mà thật sự “độc tài” thì chúng ta phải làm khuông đúc theo những gì Ngài muốn , không un deux trois gì cả

Nhưng Ngài có bắt chúng ta làm khuông đúc không ?

Nope

Ngài cho chúng ta tự do , quyết định muốn làm gì đó thì làm

2. Nếu bạn sống trong 1 nước tự do , tỉ dụ như Mỹ đi

Nước Mỹ có luật pháp “con người”

Họ cho bạn muốn làm gì đó thì làm … tự do

Nhưng nếu bạn phạm luật pháp “con người” của họ

Thì họ sẽ trừng phạt bạn

Như vậy bạn có cho họ “độc tài” không ?

3. Nói về Chúa , Ngài có luật pháp “của Chúa”

Chúa cho bạn muốn làm gì đó thì làm … tự do

Nhưng nếu bạn phạm luật pháp “của Chúa”

Thì Chúa sẽ trừng phạt bạn

Như vậy bạn có cho Chúa “độc tài” không ??

Cái đó là chưa nói tới Chúa “yêu thương , kiên nhẫn , nhịn nhục”

Nhưng không có nghĩa là Chúa “không công bình , không justice , không trừng phạt , không wrath”

2 Phi e rơ 3:8-18

8 Nhưng thưa các bạn, đừng bao giờ quên điều nầy: Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày.

9 Thượng Đế không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.

10 Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trời sẽ biến đi trong tiếng kêu lớn. Mọi công trình trong đó đều sẽ bị lửa thiêu đốt, đất và muôn vật trên đất cũng sẽ bị cháy tiêu.

11 Mọi vật đều sẽ bị tiêu diệt như thế cho nên các anh chị em phải ăn ở ra sao?—Anh chị em nên sống cuộc đời thánh thiện và hầu việc Thượng Đế

12 để trông chờ Ngài và làm cho ngày Chúa mau đến. Vào ngày ấy, trời sẽ bị tiêu diệt bằng lửa và những công trình trong đó đều sẽ tan chảy dưới sức nóng của lửa.

13 Nhưng Thượng Đế đã lập một lời hứa với chúng ta, nên chúng ta hãy trông chờ một trời mới, đất mới, nơi sự công chính ngự trị.

14 Các bạn yêu dấu, vì chúng ta đang chờ đợi ngày ấy nên hãy cố gắng hết sức sống thánh thiện và hòa thuận với Ngài.

15 Nên nhớ rằng Ngài nhẫn nhục để chúng ta được cứu rỗi. Anh Phao-lô yêu dấu của chúng ta cũng đã đề cập đến vấn đề nầy qua bức thư anh viết cho anh chị em nhờ sự khôn ngoan mà Thượng Đế đã cho anh.

16 Trong tất cả các thư anh đều đã nói về điều nầy. Có vài điểm trong các thư anh viết hơi khó hiểu cho nên những kẻ dốt nát và yếu đức tin giải thích sai lạc. Họ cũng giải thích sai lạc những phần khác của Thánh Kinh nên họ phải lãnh lấy sự tiêu diệt cho chính họ.

17 Các bạn thân mến, vì các bạn đã biết những điều nầy cho nên hãy thận trọng. Đừng để kẻ ác hướng dẫn mình đi lầm lạc bằng những điều sai quấy họ làm. Hãy cẩn thận để không rơi khỏi đức tin vững mạnh của anh em.

18 Nhưng hãy để ân phúc và sự hiểu biết Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta giúp anh chị em lớn mạnh. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến muôn đời! A-men.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: