Skip to content

Có phải TL không tin Mary không ?

May 10, 2013

Trước khi trả lời câu hỏi này , có những điểm Vân muốn nêu ra ở đây trước

1. Mình phải biết ai là Chúa , ai là con người .. biết rỏ ràng chứ không mập mờ gì cả

Chúa nằm trong 3 ngôi : Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Đức Thánh Linh … period

Ngoài Chúa 3 ngôi này ra : tất cả đều là con người (dĩ nhiên không kể con thú)

2. Chương Trình Cứu Rổi của Chúa thế nào ?

Có phải phụp 1 cái , Jesus xuất hiện from nowhere , là 1 người đàn ông 30 tuổi đi giãng đạo không ?

Người ta sẽ hỏi “ủa ông này là ai ?? từ đó tới giờ tui có biết ông là ai đâu ?? mà tự nhiên ở đâu ông xuất hiện ra giãng đạo ??”

NO , Đức Chúa Trời không để cho Chúa Jesus tự nhiên phụp 1 cái , rồi đi giãng đạo

Mà Ngài phải có gia phả , có gia đình đàng hoàng

Rồi từ từ Vân sẻ phân tích sâu vào Chương Trình Cứu Rổi sau

3. Giống như bây giờ .. 1 ông vua

Ông thuê người làm việc cho ông .. người làm bếp , người trồng cây , người dọn dẹp , người cắt tóc , người lái xe , người đàn hát , và còn nhiều người nữa

Mỗi người có riêng 1 chuyện làm của họ

Họ sẽ thờ ông vua ?? hay họ sẽ rủ nhau thờ ông cắt tóc ?? …. vì ông cắt tóc có thể sờ đầu ông vua được ???

****

Suy nghĩ 3 vấn đề Vân nêu ra ở trên , rồi Vân sẽ giải thích về Chương Trình Cứu Rổi cho các bạn CG nghe

Giống như chương trình của Chúa “nếu xảy ra trong tương lai” .. thì mình không biết Chúa tiến hành như thế nào

Nhưng chương trình “đả xãy ra trong quá khứ” .. thì mình phải biết Chúa tiến hành nó như thế nào

Sợ CG bị GH nhồi sọ quá , không hiểu Vân nói gì , nên Vân phãi nói hơi dài dòng tĩ mĩ , so bear with me , okie ?

Trong Chương Trình Cứu Rỗi , Đức Chúa Trời cần phải có

1. Gia phả cho Chúa Jesus (rồi Chúa Jesus mới xuất hiện trong trần gian này)

2. Người dọn đường cho Chúa Jesus (vì Ngài là Vua , trước khi xuất hiện , Ngài phải có người dọn đường cho Ngài , để người ta chuẫn bị mỡ lòng ra đón Ngài)

3. Những người làm witness cho đời sống của Ngài (để rồi họ có thể là những nhân chứng sống , ghi chép lại cho các thế hệ sau này biết)

4. Những người đi nói Tin Lành này cho mọi người trên thế giới nghe (để họ có thể nhận được sự cứu rổi , tránh được sự trừng phạt vào Ngày Phán Xét)

Tất cả những người này , đều được Chúa xữ dụng (giống như ông vua xữ dụng những người ông thuê làm công )

Câu hỏi là có người nào cần phải thờ người nào không (giống như tất cả người làm công quay qua thờ ông cắt tóc vì lý do ông đụng vào đầu nhà vua ???)

1. Gia phả cho Chúa Jesus : Abraham , Isaac , Jacob …. King David …. Joseph , Mary

2. Người dọn đường : John The Baptist

3. Những witness sống : Paul , Matthew , Luke , Peter … hay tất cả những người nào đả được gặp qua Jesus bằng chính cặp mắt của họ

4. Những người đi nói Tin Lành : mục sư , linh mục , giáo sĩ , ngay cả Billy Graham

Tất cả mọi người này đều là những người được Chúa sữ dụng cho Chương Trình Của Ngài

Rồi ai sẽ nhận được phần thưởng của người đó

THÌ AI TRONG NÀY SẼ THỜ AI TRONG NÀY ???

1 Cô rinh tô 3:5-15

5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho.

6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.

7 Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.

8 Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù lao theo công khó mình.

9 Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài.

10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây.

11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.

12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy

13 thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.

14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.

15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

các bạn CG làm ơn đọc dùm Vân đoạn KT này 10 lần , 20 lần , 30 lần

để xem Paul nói gì

rồi các bạn có thể ra thảo luận với Vân về những gì các bạn hiểu trong đoạn KT này

Bây giờ để trở lại câu hỏi “TL có tin Mary không ?”

TL tin

– Chúa chọn Mary làm mẹ mang Chúa Jesus xuống trần gian này

– Mary đồng trinh khi bà sanh Jesus

– Nhưng sau đó bà có ăn ở với Joseph và sanh ra thêm mấy người con , 2 người trong đó “James và Judes là tác giả của 2 cuốn Tân Ước James & Jude”

– Cái Point … bà là 1 TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHUÁ CHỌN , 1 TRONG NHỮNG ĐẦY TỚ CUẢ NGÀI … không hơn , không kém , không thêm , không bớt

– Chúng ta không thờ “những người được Chúa chọn

– Mà chúng ta cùng nhau thờ “Chính Chúa , không ai khác hơn ngoài Chúa

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: