Skip to content

Jesus và Mary , ai quan trọng hơn ai ?

May 10, 2013

Không phải riêng gì người Việt chúng ta .. nhưng Con Người nói chung

Sự quan trọng đi từ .. Ông bà .. Cha mẹ .. Con cái .. Cháu .. rồi cứ như vậy mà tiếp tục đi xuống

Cho rằng đúng đi , nhưng có 2 điểm mà các bạn cần nên nhớ

Vân sẽ nói “điểm không quan trọng” trước .. rồi Vân sẽ nói “điểm quan trọng” sau

***

1. Ông bà .. Cha mẹ .. Con cái .. Cháu .. tất cả đều là “con người”

Ai cũng được sanh ra trong tội lỗi .. rồi ai cũng chết .. ai cũng vào Sheol , ở bên “chốn thiên thai hay âm phủ” tuỳ theo họ có tin Chúa hay không .. ai cũng chờ tới Ngày Phán Xét .. Vào ngày đó , ai cũng cùng nhau đi tới toà Phán Xét của Chúa

Key words ở đây là “AI CŨNG …”

Chúa nói mình phải hiếu kính với Cha mẹ khi họ còn sống

Nhưng Chúa không hề .. Kinh thánh không hề .. có 1 câu nào nóiKhi họ đi vào Sheol , mình phải thờ cúng họ

Vân lập lại .. Kinh thánh không hề có 1 câu nào nói “Khi họ đi vào Sheol , mình phải thờ cúng họ”

***

2. Chuyện Chúa Jesus và Mary … đặc biệt là “khác đời” .. Vân lập lại là “khác đời”

Mary chỉ là 1 trong những người Đức Chúa Trời xữ dụng trong Công việc Cứu Rỗi của Ngài .. Bà cũng như bao nhiêu người khác .. Abraham , Isaac , King David , Joseph , John The Baptist , Mục sư , Linh mục , Giáo sĩ , hay những con cái Chúa ra nói về Chúa cho người ta biết

MỖI NGƯỜI ĐƯỢC CHUÁ XỮ DỤNG Ở 1 CÔNG VIỆC KHÁC NHAU .. RỒI TUỲ THEO CÔNG VIỆC CUẢ RIÊNG MỖI NGƯỜI , RỒI NGÀI SẼ BAN THƯỞNG .

1 Cô rinh tô 3:5-15

5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho.

6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.

7 Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.

8 Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù lao theo công khó mình.

9 Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài.

10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây.

11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.

12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy

13 thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.

14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.

15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

***

Chúa Jesus , mặc dù là con của Mary , nhưng Ngài là Chúa

Bạn thấy sự khác biệt giữa Mary & Chúa Jesus không ?

Mary được sanh ra trong tội lỗi .. bà cũng có tội , nên bà cũng cần Đấng Cứu Thế giống như chúng ta … chỉ có 1 cái khác chúng ta là bà được Đức Chúa Trời chọn làm người sanh ra Jesus Đấng Cứu Thế (that’s all) .

Kinh thánh không hề nói “Chúa Jesus thờ Mary”

Mà ngược lại .. Mary nằm trong nhóm người đi theo Jesus , nghe Ngài giãng , coi Ngài làm phép lạ , nhìn thấy chính Jesus là Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá cho tội lổi loài người .. JESUS LÀ BIG STAR HERE , NOT MARY

Chưa hết , vì bà là người tội lỗi như chúng ta , rồi bà cũng chết , rồi bà cũng vào Sheol chờ đợi Ngày Phán Xét , rồi bà cũng cùng chúng ta đi tới Toà Phán Xét của Chúa

***

Nói tóm lại

MARY KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ KHÁC CHÚNG TA .. CHÚNG TA TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN GÌ , THÌ MARY CŨNG TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN ĐÓ THÔI

BÀ CHỈ KHÁC CHÚNG TA MỘT ĐIỀU … BÀ ĐƯỢC CHUÁ CHỌN ĐỂ SANH ĐẤNG CỨU THẾ

Luca 1:48

48 vì Ngài đoái đến đầy tớ gái hèn mọn của Ngài.
Từ nay về sau mọi người sẽ cho tôi là người có phúc,

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: