Skip to content

KT nói gì về “Chốn thiên thai – Âm phủ – Thiên đàng – Địa ngục và những cái khác nữa”

May 10, 2013

KT không kêu chúng ta thờ phượng người chết

Luca 9:59-60

59 Chúa Giê-xu bảo một người khác, “Hãy theo ta!” Anh đáp, “Thưa Chúa, để tôi chôn cất cha tôi trước đã.”

60 Nhưng Chúa Giê-xu bảo anh, “Hãy để người chết chôn người chết. Còn anh hãy đi ra rao giảng về Nước Trời.”

 

 

 

Chốn thiên thai

Luca 23:43

43 Chúa Giê-xu bảo anh ta, “Ta bảo thật, hôm nay con sẽ ở với ta trong thiên đàng – Paradise.”

 

 

 

Âm phủ

Luca 16:23

23 Trong chỗ người chết  ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh.

 

 

 

Sheol chia ra làm 2 chổ “chốn thiên thai và âm phủ” , cách nhau bởi 1 cái hố

Luca 16:26

26 Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.’

 

 

 

Ông nhà giàu không xin “gởi người về bảo người sống CẦU NGUYỆN CHO MÌNH” (mà ông xin gởi người về CÃNH CÁO CHO NGƯỜI SỐNG)

Luca 16:27-28

27 Ông nhà giàu thưa, ‘Cha ơi, vậy xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con. 28 Con có năm anh em, bảo La-xa-rơ cảnh cáo họ để họ khỏi rơi vào chốn khổ hình nầy.’

 

 

 

Những người không chịu tin Chúa , có được vào thiên đàng nếu chúng ta cầu nguyện cho họ không ?

Khải huyền 21:27

27 Mọi điều dơ bẩn, các kẻ làm những việc nhơ nhuốc và các kẻ nói dối đều không được vào. Chỉ những người có tên trong “Sách Chiên Con” mới được phép vào thành thôi.

 

 

 

Thiên đàng

Khải huyền 21:1

1 Rồi tôi thấy trời mới và “đất mới – new earth” vì trời và “đất thứ nhất – old earth” đã biến mất, biển cũng không còn.

 

 

 

Địa ngục

Khải huyền 20:14-15

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Người nào không có tên trong “Sổ Sự Sống” đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

 

 

 

Đoạn KT nói về Sheol

Luca 16:19-31

19 Chúa Giê-xu kể, “Có một ông nhà giàu kia, lúc nào cũng ăn mặc áo quần sang trọng và sống xa hoa mỗi ngày.

20 Còn có một anh nhà nghèo xác xơ tên La-xa-rơ, ghẻ chốc đầy mình, được người ta khiêng đến đặt nằm trước cổng ông nhà giàu.

21 Anh nghèo ấy chỉ mong được ăn mấy miếng bánh vụn rớt xuống từ trên bàn của ông nhà giàu. Có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình anh ta.

22 Sau đó, La-xa-rơ chết, thiên sứ mang anh đặt vào lòng của Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và được chôn cất.

23 Trong chỗ người chết  ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh.

24 Ông kêu, ‘Áp-ra-ham, tổ của con ơi, xin thương xót con! Xin bảo La-xa-rơ nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con một tí vì con khổ quá sức trong lửa nầy!’

25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, con hãy nhớ lại khi còn sống trên đời, con đã có đủ thứ của ngon vật lạ, còn La-xa-rơ chỉ gặp toàn những bất hạnh. Bây giờ anh ta được sống thoải mái ở đây, còn con phải chịu khổ hình.

26 Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.’

27 Ông nhà giàu thưa, ‘Cha ơi, vậy xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con.

28 Con có năm anh em, bảo La-xa-rơ cảnh cáo họ để họ khỏi rơi vào chốn khổ hình nầy.’

29 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Họ có luật pháp Mô-se và lời dạy của các đấng tiên tri; họ phải vâng theo các lời dạy ấy.’

30 Ông nhà giàu tiếp, ‘Không phải vậy, Áp-ra-ham, cha con ơi! Nếu có người nào sống lại từ trong kẻ chết đến nới với họ, họ sẽ tin và ăn năn hối hận.’

31 Nhưng Áp-ra-ham đáp ‘Nếu họ không nghe Mô-se và các nhà tiên tri thì dù cho người chết sống lại bảo họ, họ cũng chẳng tin đâu.’”

Chốn thiên thai = Paradise (hay) Abraham’s Bosom

Âm phủ = Tartarus

 

 

 

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: