Skip to content

Những căn bản mà con cái Chúa nên biết (tt)

May 10, 2013

Có 2 cái chết & 2 cái sống

– Cái sống 1 là do cha mẹ sanh mình ra (sống này có thể kéo dài được maximum là trăm mấy tuổi)

– Sau đó , chúng ta có cái chết 1 (dĩ nhiên có người có , có người không có .. cái chết này)

– Thì đả đi tới NGÀY PHÁN XÉT (không ai biết được ngày này , chỉ có Đức Chúa Trời biết thôi , nên đừng nghe người ta phong tin nhảm “Ngày này Phán Xét , ngày kia phán xét” .. Mat 24:36)

– Vào ngày này , những ai còn đang sống + những ai đả chết rồi (dù chết trong miệng cá mập hay chết banh thây nơi nào đó) cũng sống lại

– Tất cả mọi người đều bước tới TOÀ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ

– Ai tin vào Chúa Jesus “cho tới ngày cuối cùng” , thì có CÁI SỐNG 2 (đời đời)

– Ai không tin vào Chúa Jesus “cho tới ngày cuối cùng” , thì có CÁI CHẾT 2 (đời đời)

***

TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT , người chết 1 , sẽ đi về đâu ?

– Sau cái chết 1 , mọi người đều đi về nơi dành cho người chết gọi là “SHEOL hay HADES”

– Nơi này có 2 bên , được chia cách nhau bởi 1 cái hố sâu gọi là GREAT GULF , 2 bên không qua lại được với nhau

– 1 bên gọi là PARADISE hay ABRAHAM’S BOSOM .. tiếng việt gọi là “Chốn thiên thai” .. cho những người tin Chúa

– 1 bên gọi là TORMENTS hay TARTARUS … tiếng việt gọi là “Âm phủ” .. cho những người không tin Chúa

– Họ ở đây chờ đợi tới Ngày Phán Xét

– Trong 3 ngày chết , Chúa Jesus đi vào Paradise , mà Ngài nói với người tù bên cạnh là “ngươi sẽ cùng ta vào paradise” .. Luke 23:43

***

SAU NGÀY PHÁN XÉT , chúng ta sẽ có cái sống 2 và cái chết 2 ĐỜI ĐỜI

– Cái sống 2 sẽ là thiên đàng , ngay tại trên trái đất mình đang sống … Khải huyền sách 21

– Tỉ dụ tạm thời thế này .. giống như cái thảm mới còn sạch sẽ .. nhưng rồi nó có bụi đất dơ bám vào .. mình phải lắc bụi đất rơi xuống để có được cái thảm sạch sẽ như lúc ban đầu

– Ban đầu Chúa dựng trái đất như vườn Eden .. con người phạm tội , nên trái đất bị nguyền rũa

– Sau Ngày Phán Xét , trái đất này sẽ trở lại nguyên thuỷ giống như ban đầu tại Vườn Eden .. những ai không tin Chúa sẽ bị xoá tên khỏi trái đất này .. chỉ còn con cái Ngài ở lại .. gọi là “Thiên Đàng”

– Chúa Jesus sẽ ở ngay giữa chúng ta

– Sự vinh hiễn của ĐCT sẽ chói loà (dĩ nhiên chúng ta không nhìn thấy được Ngài , vì Ngài là Spirit) , không còn có ban đêm nữa

– Chúng ta không còn nhận ánh sáng từ mặt trời mặt trăng nữa , mà nhận ánh sáng từ sự vinh hiển Đức Chúa Trời

– Và cũng không nhìn thấy được Đức Thánh Linh (Ngài cũng là Spirit)

– Thiên đàng sẽ có núi , có nước , sông , biễn , cây cỏ , trái cây .. đoc Khải Huyền 21

– The New Jerusalem sẽ ngự xuống , làm capital của Thiên đàng , đẹp và sáng loà ..


– Còn những người không tin Chúa cho tới ngày cuối thì sẽ bị đưa vào hoả ngục cùng với Satan .. Khải huyền 14:10-11 .. 19:3 .. 20:10

Khải Huyền 14:6-13

Ba thiên sứ

6 Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay thật cao giữa trời. Người có Tin Mừng đời đời để rao truyền cho dân cư trên đất—cho mọi nước, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi dân.

7 Người lớn tiếng kêu lên rằng, “Hãy kính sợ và ca ngợi Thượng Đế vì đã đến giờ Ngài xét xử mọi người. Cho nên hãy thờ lạy Ngài là Đấng dựng nên trời, đất, biển cùng các suối nước.”

8 Tiếp đó, thiên sứ thứ hai đi theo thiên sứ thứ nhất và kêu lên, “Thành Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ, sụp đổ rồi! Nó khiến mọi quốc gia uống rượu thịnh nộ của Thượng Đế nghịch lại tội nhục dục của nó.”

9 Rồi thiên sứ thứ ba nhập chung với hai thiên sứ trước, kêu lên, “Người nào thờ lạy con vật và hình tượng nó cùng có dấu của nó nơi trán và nơi tay,

10 sẽ phải uống rượu phẫn nộ của Thượng Đế đã được pha rất mạnh trong ly của Ngài. Người ấy sẽ bị khốn khổ trong lửa diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và Chiên Con.

11 Khói của sự khốn khổ họ sẽ bốc lên cho đến đời đời. Dù ngày hay đêm sẽ không có lúc nào nghỉ ngơi cho những kẻ thờ con vật, thờ tượng nó hay có ghi dấu của tên nó trên người.”

12 Như thế nghĩa là dân thánh của Chúa phải nhẫn nhục. Họ phải vâng mệnh lệnh của Thượng Đế và giữ vững niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

13 Sau đó tôi nghe tiếng từ trời nói rằng, “Hãy viết đi: Phúc thay cho những người từ nay về sau chết trong Chúa.”

Thánh Linh nói, “Phải, họ sẽ nghỉ ngơi khỏi sự vất vả của mình và phần thưởng công khó của họ sẽ luôn luôn theo họ.”

Khải huyền 19:3

3 Họ lại kêu lên,

“Ha-lê-lu-gia!
Nó bị thiêu đốt
và khói nó bốc lên đời đời.”

Khải huyền 20:10

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: