Skip to content

Sự khác biệt giữa CG và TL

May 10, 2013


– Những đứa trẻ ở VN bây giờ thì khôn rồi , không nói

nhưng Vân nói những đứa trẻ trước 75 , ngoài bắc

khi cầm cuốn sách lên đọc , nó không thể hiểu theo những nhận thức của nó , mà nó phải hiểu theo Bác & Đảng muốn nó nhận thức

bây giờ Bác & Đảng muốn nó nghĩ “thế giới cộng sản là thiên đàng tại thế”

thì nó cứ u mê nhận thức như vậy , mặc dù người ta có nói gì đi chăng nữa , nó cũng vẫn tin những lời gian dối của Bác & Đảng

– Tin lành khi đọc Kinh Thánh , không 1 ai đứng ra nói “nè phải hiểu theo ý của tôi truyền xuống , không được hiểu khác”

cho dù có thể dẫn tới 2 người tranh cải , vì họ hiểu theo 2 nghĩa khác nhau

nhưng ít nhất là cũng “chính họ suy nghĩ”

– Công giáo thì khác , họ có GH giống như Bác & Đãng

mở KT ra , họ không được hiểu những chử họ thấy , mà họ phải hiểu kiểu GH bắt họ phãi thấy

có hiểu như vậy , HỌ MỚI KHÔNG NHÌN RA ĐƯỢC .. LÀ GIÁO HỘI DẪN HỌ ĐI XA XA XA XA KINH THÁNH

bây giờ , có ai nói cho họ nghe “họ đả đi quá xa KT rồi , những gì họ làm không hề có nói trong KT” .. thì họ cũng đâu có tin ..

***

Nói tới chuyện sách

Vân tỉ dụ .. 1 cuốn sách có 300 trang

TL đọc tới trang thứ 300

CG thì đọc tới trang 100 rồi ngưng lưng chừng giửa bầu trời xanh

1. Chuyện Mary

TL không chối chuyện “Mary đồng trinh trước khi sanh Jesus”

Nhưng KT nói .. Sau khi sanh Jesus , bà có ăn ở với Joseph và có thêm mấy người con nữa

CG thì không đi xa như vậy

CG ngừng lại ngay khi Mary sanh Jesus (lưng chừng .. rồi stop right there)

và cho rằng Mary vẫn còn đồng trinh

2. Chuyện Thập tư giá

TL không chối chuyện “Jesus chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người”

Nhưng KT nói .. 3 ngày sau đó , Ngài sống lại , ở bên cạnh các môn đồ thêm 40 ngày , rồi Ngài thăng thiên

Nên thập tự giá của TL không còn Jesus trên đó nữa

CG thì không đi xa như vậy

CG ngừng lại ngay khi Jesus chết trên thập tự giá (lưng chừng .. rồi stop right there)

Nên thập tự giá của CG vẩn còn Jesus treo trên đó

Thắc mắc của Vân .. tại sao TL thì cứ tiếp tục đi theo những gì KT cho biết .. mà CG thì lại đi ngừng ngang xương giửa đuờng như vậy

ok , không nói về chuyện Mary

nói về chuyện thập tự giá , họ có tin Jesus sống lại , Jesus thăng thiên không ?? mà tại sao họ vẩn còn cho Jesus treo trên thập tự giá ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: