Skip to content

Tại sao TL không thờ bất kỳ 1 con người nào ?

May 10, 2013

Như trước đây Vân có kể , Vân nói chuyện với Dan

V: D , you là Catholic hay Christian

D: what do you think ?

V: thì you cứ nói cho me nghe , you là Catholic hay Christian ?

D: (chỉ ngón tay lên) me không thờ 1 con người nào cả , mà me chỉ thờ God thôi

Đây là cách suy nghĩ của người TL

***

Câu hỏi

Tại sao TL không thờ 1 con người nào , mà chỉ thờ God ??

Trả lời

NGÀY PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ SẼ TỚI BẤT THÌNH LÌNH , KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC .. KT nói Ngài tới bất thình lình như 1 kẽ trộm vậy

– Bởi vậy đừng bao giờ nghe ai nói “Chúa sẻ trở lại ngày này .. Chúa sẽ trở lại ngày kia” .. vi không ai biết được ngày nào Chúa sẽ trở lại

– Vào ngày đó , NHỮNG AI ĐƯỢC GỌI LÀ CON NGƯỜI , còn đang sống , hay đả chết rồi , đều tới TOÀ PHÁN XÉT của Chúa

– Ai là những “con người” ở đây ?? Paul , Peter , Joseph , Mary , Abraham , King David , ông Phật , ông Khỗng , ông Lảo , Sư phụ , ông Pope , Tổng thống , Bà queen , Hoàng tử , Công chúa , Ông vua , Ông nhà giàu , Thằng ăn mày , Ba Má mình , mình …. you name it

– Tất cả đều bước tới để được phán xét

– Nên nhớ rằng Chúa KHÔNG THIÊN VỊ

Con người xữ thì thiên vi lắm , anh có quyền , có tiền , có sắc , nịnh hót giỏi .. thì tôi cho anh FREE

Chúa không hề , Vân lập lại , không hề thiên vị

Ngài không cần biết “lúc sống , anh có quyền không , có tiền không , có nịnh hót giỏi không”

Hể anh KHÔNG TIN VÀO JESUS , KHÔNG TÁI SANH BỞI ĐỨC THÁNH LINH .. thì anh GUILTY

Còn nếu anh TIN VÀO JESUS , ĐƯỢC TÁI SANH BỞI ĐỨC THÁNH LINH … thì anh INNOCENT

***

Tái sanh bởi Đức Thánh Linh là sao ??

– Có phải chui lại vào bụng má mình , sanh ra kiếp khác không ??? No

– Có phải chui vào Đức Thánh Linh , để Ngài sanh ra chúng ta không ??? No

Mà là

– Trước đây , mình sống cho tư dục bản thân của mình “self desires” , cái gì cũng ME ME ME ME ME , làm bất cứ điều gì mình thích , chứ không cần biết nó đúng hay sai

– Nhưng khi tái sanh bởi Đức Thánh Linh , mình không còn ME ME ME ME ME nữa

– Mà những hành động , những quyết định của mình .. đều dựa vào CÓ LÀM CHUÁ VUI LÒNG KHÔNG ? NẾU KHÔNG THÌ MÌNH KHÔNG LÀM .. CÒN NẾU CÓ THÌ MÌNH LÀM

Vậy nếu ai cũng phải ra Toà Phán Xét giống mình .. thì tại sao mình phải thờ họ ?? họ có khác gì mình đâu ??

Không lẽ trong đám người đi , mình nhìn thấy Mary đi gần đó , mình chạy tới “Mẹ , mẹ nghĩ sao ?? mình sẽ bị guilty hay innocent ?”

Mary nói “Không biết nữa con ơi , để coi Chúa phán xét thế nào

Trường hợp này , mình thờ Mẹ Mary để làm gì , vì chính bà cũng có biết trước được là “CHUÁ SẼ PHÁN XÉT THẾ NÀO CHO MÌNH ĐÂU ??”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: