Skip to content

Trả lời những thắc mắc liên quan tới “Cái chết”

May 10, 2013

Chết xong , chúng ta đi đâu ?

– Linh hồn chúng ta đi tới 1 nơi gọi là Sheol hay Hades

– Nơi này chia ra làm 2 bên , được ngăn bởi 1 cái hố lớn , bên này không qua được bên kia

– 1 bên gọi là Chốn thiên thai – Paradise .. dành cho những ai tin Chúa Jesus

– 1 bên gọi là Âm phủ – Tartarus .. dành cho những ai không tin Chúa Jesus

– Tất cả các linh hồn này ở đây chờ tới Ngày Phán Xét

 

 

 

 

KT có kêu chúng ta “cầu nguyện , cúng bái” cha mẹ một khi họ đả đi vào Sheol không ?

Không có 1 câu KT nào khuyên chúng ta làm những chuyện như “cầu nguyện , cúng bái” cha mẹ mình sau khi họ đả đi vào Sheol rồi

 

 

 

Nếu ba má không tin Chúa, mình có thể cầu nguyện cho họ sau khi họ đả vào Sheol rồi được không ?

– Khi ba má còn sống , họ đả có cơ hội để tin nhận Chúa

– Nếu họ tin rồi , thì chết xong , họ sẽ được vào “Paradise – Chốn thiên thai”

– Nếu họ chưa tin , thì chết xong , họ sẽ bị vào “Tartarus – Âm phu”

– Chúa muốn chúng ta có Personal Relationship với Ngài

– chứ không có chuyện “họ không biết Ngài , Ngài không biết họ , rồi tự nhiên mình cầu nguyện cho họ vào “Chốn thiên thai” được

 

 

 

 

Hai nơi này “Chốn thiên thai và Âm phủ” có phải là “Thiên đàng và địa ngục” không ?

– Không , mấu chốt ở đây là NGÀY PHÁN XÉT

Trước Ngày Phán Xét , chỉ có “chốn thiên thai và âm phủ” cho các linh hồn chờ tới Ngày Phán Xét

Sau Ngày Phán Xét rồi , thì mới có “thiên đàng và địa ngục”

– Vì “thiên đàng” chính là “new” trái đất mà chúng ta đang sống , nhưng không còn bị nguyền rũa vì tội lỗi loài người nữa , mà nó sẽ trọn vẹn như ban đầu Chúa dựng nên Vườn Eden

 

 

 

 

Có 2 cái sống & 2 cái chết

 

Trước Ngày Phán Xét

 – Cái sống 1 .. do cha mẹ sanh mình ra

Cái chết 1 .. có người có , có người không có trải qua cái chết này .. thì Ngày Phán Xét đả tới bất thình lình rồi

 

Sau Ngày Phán Xét

 – Cái sống 2 … đời đời ..trên thiên đàng .. dành cho những người yêu mến Chúa

Cái chết 2 .. đời đời .. dưới địa ngục .. dành cho những người chối bõ Chúa .. mà KT nói

Roma 6:23

23 Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. Nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: