Skip to content

CG cho rằng họ tốt hơn Vô thần

May 11, 2013

 

Có những người CG cho rằng “vì tôi biết Chúa” , nên  “tôi tốt hơn Vô Thần” , có còn hơn không

Suy nghĩ như vậy có đúng không ?

Không

Tại sao ?

 

– Tỉ dụ bạn chơi bóng rổ  .. mặc dù bạn có ném trái banh (thật) .. nhưng nếu trái banh không vô rổ , thì cũng như không .. chỉ khi nào trái banh vô rổ , thì mới tính bạn “scored”

 

 

 

 

 

CG tin Chúa .. nhưng không tin và không làm theo Lời Kinh Thánh  .. thì cũng như không .. chỉ khi nào họ  tin và làm theo Lời Kinh Thánh , thì mới tính là họ “thật sự tin Chúa”

– Chúa kêu họ cầu nguyện cùng ĐTL , họ lại đi cầu nguyện cùng Mary

– Chúa kêu họ không thờ hình tượng , họ lại đi thờ hình tượng

– Chúa kêu họ không có thầy mà chỉ có Đấng Cứu Thế Jesus , họ lại đi tôn thờ ông Pope như 1 ông thầy của họ

– Chúa kêu Jesus là thầy tế lể để họ xưng tội với ĐCT , họ lại đi tới mấy linh mục để xưng tội

 

 

 

 

 

 

Nói chung , Kinh thánh kêu 1 đàng thì họ làm 1 ngã , theo sự hướng dẩn của Giáo hội

 

Như vậy , bạn nghĩ họ có thật sự “biết Chúa” hơn những người Vô thần không ?

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: