Skip to content

Ngày Phán Xét – Ngày Tận Thế 1

May 11, 2013

 

1. Không ai biết ngày này , ngoại trừ Đức Chúa Trời ra

Bởi vậy , đừng có nghe ai nói nhãm nhí “ngày này sẽ tận thế , ngày kia sẽ tận thế” mà bé cái lầm

Mat 24:36

36 Tuy nhiên không ai biết ngày, giờ ấy, các thiên sứ và ngay đến Con cũng không biết. Chỉ một mình Cha biết mà thôi.

 

 

 

 

 

 

2. Chúa sẽ đến bất ngờ như 1 kẽ trộm

Bởi vậy , Ngài kêu chúng ta lúc nào cũng phải chuẫn bị cho ngày đó

Mat 24:42-44

42 Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Nên nhớ điều nầy: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến lúc ban đêm, thì chắc chắn người ấy sẽ đề phòng, không để nó lẻn vô nhà được. 44 Cho nên các con phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào lúc các con không ngờ.

 

 

 

 

 

 

3. Chúng ta phải chuẫn bị bằng cách nào ?

Giữ vửng niềm tin cho tới cuối cùng thì sẽ được cứu

Mat 24:13

13 Nhưng ai giữ vững niềm tin mình cho đến cuối cùng sẽ được cứu.

 

 

 

 

 

 

 

4. Mặc dù không biết chính xác ngày nào , nhưng dấu hiệu gì cho biết Jesus sắp trở lại?

– Chiến tranh .. Mat 24:6-7a

– Đói kém , động đất .. Mat 24:7b-8

– Những tiên tri giả tự nhận mình là Jesus .. Mat 24:4-5

– Dân Israel trở về quê quán của họ .. Ê-xê-ki-ên 37:21-22

– Sự gian ác tăng lên , con người không còn tình yêu thương nữa .. Mat 24:12

– Tin Lành được rao giãng ở khắp nơi trên thế giới .. Mat 24:14

Mat 24:4-8 , 12 , 14

4 Chúa Giê-xu đáp, “Hãy cẩn thận, đừng để ai phỉnh gạt các con.

5 Nhiều người sẽ mạo danh ta đến xưng rằng, ‘Ta là Đấng Cứu Thế,’ và họ sẽ lường gạt nhiều người.

6 Các con sẽ nghe về giặc giã và tiếng đồn về giặc nhưng đừng hoảng hốt. Những việc ấy phải đến, nhưng chưa phải tận thế đâu.

7 Nước nầy sẽ chống nước khác, vương quốc nầy nghịch vương quốc nọ. Sẽ có những thời kỳ đói kémđộng đất ở nhiều nơi.

8 Những biến cố ấy chẳng khác nào những nỗi đau đớn bắt đầu trước khi sinh nở.

 

12 Thế gian sẽ càng ngày càng đầy tội ác, rồi tình yêu của các tín hữu sẽ nguội dần.

14 Tin Mừng về Nước Trời sẽ được rao giảng khắp thế gian cho muôn dân. Lúc đó mới tận thế.


Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: