Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 3

May 13, 2013

The Rapture và The Second Coming có những điểm giống nhau

 

1. Cả 2 đều có dính líu tới việc Jesus trở lại

2. Cả 2 đều xãy ra trong “thời điểm cuối cùng”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng có những điểm cũng hoàn toàn khác nhau 

 

1. The Rapture xảy ra khi Chúa Jesus tới trong đám mây .. cứu “the believers” tránh đi .. trước khi Đức Chúa Trời giáng hoạn nạn xuống thế gian này

2. The Second Coming xảy ra khi Chúa Jesus cùng thiên sứ cỡi ngựa trắng .. chấm dứt hoạn nạn của thế gian .. xử phạt “the unbelievers – antichrist” .. và thiết lập Vương Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại sao Vân cứ nhấn mạnh chuyện này ?

 

Vì có 1 nhóm người cho rằng 2 sự kiện này là 1 .. họ cho rằng “the believers” phải trãi qua tribulation cũng giống như “the unbelievers” .. đây là 1 kết luận không dựa đúng đắn theo Kinh thánh mà chúng ta cần phải chú ý

 

Chúng ta biết đây là 2 hiện tượng khác nhau , vì nếu cả 2 là 1 hiện tượng , thì có nghĩa gì ?

 

“The believers” phải trải qua sự gian khổ tribulation giống y chang như “The unbelievers”

 

 

 

 

 

Nhưng còn về Ngày Phán Xét , thì cả “believers” và “unbelievers” đều sẽ đi tới Sự Phán Xét này

 

         Tuỳ theo “công việc & lời nói của họ”

         Sẽ thảo luận ở phần sau .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: