Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 2

May 13, 2013

Ở đây chúng ta nghiên cứu về Sự Khác Biệt giữa “THE RAPTURE & THE SECOND COMING”

 

 

 

 

First ,

RAPTURE – Chúa Jesus gặp believers ở giữa không trung

1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:17

17 Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được tiếp lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa giữa không trung. Rồi chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.

 

 

SECOND COMING – Chúa Jesus cùng “đoàn thiên sứ” xuống , xét xữ những người phạm tội với Chúa qua “lời nói và hành động của họ”

Khải huyền 19:14

14 Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài

Mat 25:31

31 Con Người sẽ trở lại trong vinh quang cùng với các thiên sứ. Ngài sẽ làm Vua ngự trên ngôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second ,

RAPTURE – xãy ra trước Tribulation

Khải huyền 3:10

10 Ngươi đã vâng theo lời dạy của ta, không chối bỏ đức tin mình cho nên ta sẽ tránh cho ngươi khỏi gặp cảnh khổ sẽ đến trên khắp thế gian. Cảnh khổ ấy là cách ta thử nghiệm mọi người trên thế gian.

 

 

 

THE SECOND COMING – xãy ra sau Tribulation

Mat 24:29-30

29 Sau những ngày khốn khổ ấy thì, ‘mặt trời sẽ tối sầm lại, mặt trăng không chiếu sáng nữa. Các ngôi sao từ trời rơi xuống. Các quyền lực trên trời sẽ rúng động.’

30 Lúc ấy, dấu hiệu Con Người sẽ hiện ra trên bầu trời. Mọi dân tộc trên thế gian sẽ than khóc. Họ sẽ thấy Con Người hiện đến giữa mây trời với quyền lực và hiển vinh cao cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third ,

RAPTURE – cứu “the believers” khỏi lâm vào cảnh Tribulation

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9

9 Thượng Đế không định cho chúng ta gánh chịu cơn giận của Ngài mà cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta.

 

 

 

THE SECOND COMING – xét xữ “the unbelievers” rồi ném họ vào địa ngục đời đời

Khải huyền 20:12-15

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

 

 

 

 

 

Fourth ,

RAPTURE – vừa bí mật , vừa lẹ làng

1 Cô-rinh-tô 15:51-53

51 Tôi tiết lộ cho anh em điều bí mật nầy: Tất cả chúng ta đều sẽ không chết hết mà sẽ được biến hóa.

52 Sự biến hóa ấy sẽ xảy ra trong tích tắc, nhanh như chớp mắt—khi tiếng kèn chót trỗi lên. Lúc đó, những người đã chết sẽ thức dậy để sống đời đời và tất cả chúng ta là kẻ đang sống đều sẽ được biến hóa.

53 Thân thể mục nát nầy phải mặc lấy thân thể không bao giờ mục nát. Thân thể chết nầy phải mặc lấy thân thể không bao giờ chết.

 

 

 

THE SECOND COMING – hiển nhiên cho tất cả mọi người đều thấy

Khải huyền 1:7

7 Kìa, Chúa Giê-xu đang đến giữa đám mây, mọi người sẽ nhìn thấy, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Mọi dân tộc trên thế gian sẽ than khóc về Ngài. Thật vậy, các điều ấy sẽ xảy đến! A-men.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fifth ,

RAPTURE – có thể xãy ra vào bất kỳ lúc nào

Mat 24

40 Có hai người đang ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn người kia bị bỏ lại.

41 Hai người đàn bà đang xay cối, một người được rước đi, còn người kia bị bỏ lại.

 

 

THE SECOND COMING – sẻ xãy ra “sau 1 vài dấu hiệu nào đó”

Mat 24

3 Sau đó, lúc Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi Ô-liu, thì các môn đệ đến hỏi riêng Ngài rằng, “Xin thầy cho chúng con biết chừng nào những chuyện ấy xảy đến? Và có dấu hiệu gì cho thấy thầy sắp trở lại và tận thế không?”

5 Nhiều người sẽ mạo danh ta đến xưng rằng, ‘Ta là Đấng Cứu Thế,’ và họ sẽ lường gạt nhiều người.

6 Các con sẽ nghe về giặc giã và tiếng đồn về giặc nhưng đừng hoảng hốt. Những việc ấy phải đến, nhưng chưa phải tận thế đâu.

7 Nước nầy sẽ chống nước khác, vương quốc nầy nghịch vương quốc nọ. Sẽ có những thời kỳ đói kémđộng đất ở nhiều nơi.

9 Người ta sẽ bắt các con, làm hại các con và giết các con nữa. Mọi người sẽ ghét các con vì các con tin ta.

10 Lúc đó, lắm người sẽ mất niềm tin, đâm ra phản bội nhau và ghen ghét nhau.

11 Nhiều tiên tri giả sẽ đến và dụ dỗ người ta tin những điều dối gạt.

12 Thế gian sẽ càng ngày càng đầy tội ác, rồi tình yêu của các tín hữu sẽ nguội dần.

13 Nhưng ai giữ vững niềm tin mình cho đến cuối cùng sẽ được cứu.

14 Tin Mừng về Nước Trời sẽ được rao giảng khắp thế gian cho muôn dân. Lúc đó mới tận thế.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: